Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, cererea de reexaminare a fost trimisă preşedintelui Senatului, Mircea Geoană.
Preşedintele consideră că anumite prevederi ale Legii pentru aprobarea OUG 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar provoacă unele dezechilibre.
Apar dezechilibre şi inechităţi în colectarea şi distribuirea fondurilor bugetare
În consecinţă, şeful statului arată că, în opinia sa, existenţa unor fonduri precum cele la care face referire această dispoziţie, reglementate de articolul 227 din OG 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, alimentate prin reţinerea unor cote din sume destinate a se face venit la bugetul de stat, este de natură a produce dezechilibre şi inechităţi în colectarea şi distribuirea fondurilor bugetare.
“În acest sens, considerăm că se impune abrogarea dispoziţiilor legale care reglementează instituirea unor astfel fonduri care privează bugetul de stat de încasări în scopul stimulării personalului pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu”, se arată în cererea de reexaminare.
Preşedintele menţionează de asemenea că Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice impune ca, începând cu anul 2010, toţi salariaţii din administraţia publică centrală să fie reîncadraţi pe aceeaşi grilă.
“Având în vedere acest aspect, considerăm că şi personalul vizat de prevederile Legii transmise spre promulgare trebuie să beneficieze de aceste prevederi şi, implicit, de aceleaşi drepturi de salarizare cu personalul din celelalte instituţii şi autorităţi din administraţia publică centrală”, apreciază şeful statului.
În consecinţă, ţinând cont de aceste aspecte, preşedintele consideră că unele prevederi din Legea transmisă spre promulgare trebuie modificate întrucât creează discriminări în rândul salariaţilor din administraţia publică, încălcând în mod vădit principiile salarizării unitare în sistemul bugetar. Cât de săraci sunt angajaţii de la FinanţeOpens external link in new windowBoc: Şi un medic care operează pe creier ar trebui să ia stimulenteStimulentele trebuie acordate şi şoferilor şi îngrijitorilor de la Finanţe?