AFIR și APIA acordă plățile la timp

Săptămâna aceasta, beneficiarii FEADR au primit o nouă tranșă de bani în valoare totală de 119 milioane de euro. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță într-un comunicat că suma este echivalentul a 594,66 milioane de lei.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a decontat cheltuielile realizate în cadrul proiectelor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală, prin intermediul plăților care au avut loc în perioada 22-30 aprilie.

Tot în aceeași perioadă au mai fost decontate și cheltuielile cu măsurile de mediu și climă.

Din suma totală, 17,48 milioane de euro reprezintă finanțarea de la Bugetul Național, iar diferența este acoperită din FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

O parte semnificativă din plăți au fost făcute pentru rambursarea cheltuielilor beneficiarilor proiectelor de investiții. Este vorba despre 112,7 milioane de euro.

Fondurile publice nerambursabile sunt acordate după ce experții AFIR verifică și autorizează la plată cheltuielile efectuate conform cererilor de plată primite de la beneficiarii publici și privați ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Aceste acțiuni se desfășoară în conformitate cu contractele de finanțare încheiate și cu angajamentele asumate.

bani
Bani/SURSA FOTO: Dreamstime

APIA a realizat plăți de peste 4.000.000 euro

În intervalul 29 – 30 aprilie 2024, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a realizat plăți în valoare totală de 22.385.664,48 lei (echivalentul a 4.502.734,59 euro) din diverse surse, printre care:

  • Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
  • cofinanțare de la Bugetul Național (BN1)
  • și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI)

Au fost alocate 15.953.574,27 lei (echivalentul a 3.207.715,75 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru efectuarea plăților finale în cadrul Campaniei din 2023.

Au fost direcționate 831.831,63 lei (echivalentul a 168.063,77 euro) din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Bugetul Național (BN1) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) pentru Campania din 2023.

Au fost alocate în total 4.660.460,95 lei din Bugetul Național pentru susținerea Campaniei din 2023.

Au fost alocate în total 496.772,16 lei din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru investiții în sectorul vitivinicol.

Au fost direcționate în total 443.025,47 lei din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru proiecte de:

  • restructurare
  • reconversie în sectorul vitivinicol