Guvernul României a suplimentat bugetele ministerelor

Guvernul României a aprobat o serie de hotărâri şi memorandumuri, ce prevăd suplimentarea bugetelor unor ministere și instituții publice.

Ministerul Sănătăţii are o alocare de 200 milioane lei. Banii sunt destinați acoperirii cheltuielilor unităţilor spitaliceşti cu paturi. Două memorandumuri aprobate prevăd suplimentarea bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNSUASS) cu 500 de milioane lei pentru asigurarea derulării programelor de sănătate, a decontării medicamentelor compensate, a materialelor sanitare. Alte 168,331 milioane lei au scopul asigurării plăţii influenţelor financiare determinate de creşterile salariale şi de drepturile salariale acordate personalului din unităţile sanitare publice.

Ministerul Educaţiei va primi 184 milioane lei. Banii sunt necesari pentru plata majorată a salariilor personalului din învăţământul preuniversitar.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va primi 381,5 milioane lei, din care:

  • 218,5 milioane lei credite bugetare destinate finanţării proiectelor din domeniul transporturilor derulate de beneficiarii Programului Operaţional Infrastructura Mare;
  • 81,5 milioane lei credite de angajament;
  • 81,5 milioane lei credite bugetare pentru finanţarea proiectelor din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei;

Guvernul României a suplimentat bugetele MMAP, MAE, MIPE, MJ

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va primi 1,3 milioane lei pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente (a digului) datorate fenomenelor erozionale înregistrate şi accentuate în zona localităţii Bozanta Mică, judeţul Maramureş.

Ministerul Afacerilor Externe va primi 85,2 milioane lei, din care:

  • 77,7 milioane lei pentru plata obligaţiilor care revin din angajamente legale încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cât şi pentru întărirea capacităţii forţelor armate din statele partenere atât din Vecinătatea Estică, cât şi din Balcanii de Vest de a face faţă provocărilor de securitate actuale, cu atât mai relevante în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
  • 7,5 milioane lei pentru plata unei tranşe aferente cotizaţiei anuale a României la bugetul Instrumentului European pentru Pace (EPF), pilonul II;

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va primi 500 de milioane lei pentru „onorarea cererilor de plată/rambursare depuse de beneficiari ai proiectelor finanţate prin Programul operaţional Capital Uman, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Regional şi Programul operaţional Infrastructură Mare”, scrie într-un comunicat de presă emis, vineri, de Guvernul României.

O redistribuire a fost aprobată, prin memorandum şi pentru Ministerul Justiţiei, în baza căreia este o diminuare cu suma de 6,63 milioane lei credite de angajament, respectiv cu suma de 4,9 milioane lei credite bugetare aprobată la titlul transferuri între instituţii ale administraţiei publice şi este suplimentat cu aceleaşi sume credite de angajament şi credite bugetare, la titlul „active nefinanciare”. Fondurile sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor şi acţiunilor specifice Ministerului Justiţiei prevăzute în strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, precum şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru bunuri şi servicii.

O altă hotărâre de guvern prevede „suplimentarea cu 100 milioane lei credite bugetare şi de angajament bugetului Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Din această sumă, 99,7 milioane lei se alocă pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, iar suma de 300 mii lei se alocă pentru cheltuielile cu ajutoare sociale, aferente lunii octombrie cu termen de plată în luna noiembri”, a transmis sursa citată anterior.

Guvernul României a suplimentat bugetele unor instituții publice

A fost suplimentat, totodată, bugetul Secretariatului General al Guvernului României, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, cu suma de 333,3 milioane lei, pentru acoperirea nevoilor instituţionale şi a sprijinului financiar acordat cultelor religioase.

Pentru Serviciul Român de Informaţii (SRI) a fost aprobată suplimentarea limitei de credite de angajament cu suma de cinci milioane de lei pentru achiziţionarea de active fixe necorporale, licenţe şi software, precum şi a tehnicii specifice pentru executarea misiunilor SRI. A fost aprobată suma de 6,25 milioane de lei, credite de angajament şi credite bugetare, destinată achitării drepturilor salariale ale personalului din reţeaua sanitară proprie – Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” şi din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, inclusiv a contribuțiilor asiguratorii pentru muncă, pentru lunile noiembrie-decembrie 2023.

A fost aprobat pentru Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament, respectiv diminuarea cu suma de 3.000 lei credite bugetare şi cu suma de 4.000 lei credite de angajament şi suplimentarea cu aceleaşi sume a creditelor bugetare, respectiv a creditelor de angajament la titlul „Alte cheltuieli”.

Executivul a suplimentat cu 26 de milioane lei bugetul Camerei Deputaţilor pentru acoperirea cheltuielilor de personal.

La Societatea Română de Radiodifuziune a fost efectuată o suplimentare a bugetului instituţiei pe anul 2023 cu suma de 29 milioane lei, din care:

  • 17,5 milioane lei se alocă pentru cheltuieli de personal;
  • 12 milioane lei cheltuieli cu preluarea, transportul şi difuzarea programelor SRR, cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli pentru chiriile sediilor studiourilor din ţară, cheltuieli cu remuneraţiile datorate organismelor de gestiune colectivă;

Un alt memorandum prevede pentru Direcţia Naţională Anticorupţie 800.000 lei credite de angajament pentru acoperire cheltuieli de personal, pentru asigurarea sistemului informatic şi buna funcţionare a instituţiei.