Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) transmite că a fost începută o nouă etapă de recalculare a anumitor categorii de venituri de care beneficiază pensionarii. Instituţia a publicat şi modelul adeverinţei care dovedeşte locul de muncă în condiţii speciale.

Prin intrarea în vigoare a OUG nr.108/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înţelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

„Sunt avute în vedere următoarele activităţi din industria de armament: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare”, anunţă CNPP.

Perioada dinaintea datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în locurile de muncă enumerate mai sus şi care, potrivit legislaţiei anterioare, au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată acum stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.

Beneficiile acestor dispoziţii sunt: reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfăşurat cel puţin 25 de ani activităţi în locurile de muncă mai sus menţionate, precum şi utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii.

Beneficiile acestor dispoziții sunt:

  • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în locurile de muncă mai sus menționate;
  • Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual,  a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiții.

Prin intermediul comunicatului publicat pe site-ul său, CNPP arată şi ce persoane pot beneficia de dispoziţiile acestui act normativ.

  • Persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 07.07.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuție şi care au desfășurat activitățile menționate mai sus;
  • Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 07.07.2020, care au desfășurat activitățile enunțate mai sus, valorificate în condiții speciale potrivit declarațiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate în grupa I de muncă) și care pot solicita recalcularea drepturilor de pensie în baza OUG nr. 108/2020.

Casa Naţională de Pensii Publice mai transmite că drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare solicitării. Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiții speciale persoana interesată trebuie să depună adeverința eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deținătorul legal al arhivelor acestuia.

Modelul acestei adeverinței poate fi accesat la acest link.