BACALAUREAT 2020, sesiunea de tomană! Luni încep examenele! Anunțul edu.ro înainte de probe

Accesul în școli va fi permis începând cu ora 8:30 iar probele scrise vor începe la ora 9 dimineața. Trebuie menționat că toți absolvenții de liceu care aparțin minorităților naționale vor susține în data de 27 august proba scrisă la Limba și literatura română.

Ce transmite Ministerul Educației

„Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se vor derula în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de Bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil, potrivit metodologiei specifice”, transmit reprezentanții Ministerului Educației.

BACALAUREAT 2020, sesiunea de tomană! Luni încep examenele! Anunțul edu.ro înainte de probe

Rezultatele vor fi fișate în data de 2 septembrie, până la ora 12.00 și vor fi urmate de etapa depunerii contestațiilor în aceeași zi, în intervalul orar 14.00 – 20:00.

Pentru a proteja identitatea elevilor și pentru a respecta regulamentul GDPR, rezultatele vor fi publicate on-line, anonimizat, în baza unui cod primit de fiecare candidat.

„Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

BACALAUREAT 2020, sesiunea de tomană! Luni încep examenele! Anunțul edu.ro înainte de probe

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a examenului. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.)”, transmite Ministerul Educației.

BACALAUREAT 2020, sesiunea de tomană! Luni încep examenele! Anunțul edu.ro înainte de probe