Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților la sesiunea din toamnă la examenul de Bacalaureat

”Odată cu sesiunea august – septembrie 2023 a examenului naţional de bacalaureat, ale cărui probe scrise încep miercuri, 16 august, Ministerul Educaţiei generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaţilor. În sesiunile iunie – iulie 2022 şi iunie – iulie 2023 ale examenului naţional de bacalaureat, respectiv ale evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, s-a pilotat evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise pentru candidaţii din judeţele Călăraşi şi Dâmboviţa”, a transmis Ministerul Educației într-un comunicat oficial.

Potrivit sursei citate, decizia de a generaliza evaluarea digitalizată este fundamentată pe beneficiile confirmate odată cu pilotarea şi anume:

  • anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un judeţ în altul, în vederea evaluării;
  • eliminarea birocraţiei (borderourile individuale de notare, precum şi cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);
  • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;
  • transmiterea, în mod automat şi aleatoriu, către alţi doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori iniţiali este mai mare de un punct;
  • scăderea riscului erorii umane în privinţa: calcului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afişării rezultatelor;
  • posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau şcoli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Vor fi distribuite scanere în fiecare centru de examen

Potrivit Ministerului Educației, pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite şi instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârşitul probei scrise, în prezenţa candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenţi. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidaţi/profesorii asistenţi. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat şi aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflaţi în alt judeţ decât judeţul din care provin candidaţii.

În această perioadă, au fost parcurse etapele pentru pregătirea procesului de evaluare digitalizată şi au fost elaborate şi transmise ghidurile pentru fiecare rol de utilizator din platformă, mai precizează în comunicat.

”Subliniem că procesul de evaluare digitalizată nu implică schimbări în ceea ce priveşte criteriile de evaluare/baremele şi tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat. Ministerul Educaţiei valorifică tehnologia pentru îmbunătăţirea proceselor specifice sistemului educaţional românesc”, a transmis Ministerul Educației.

”Ne dorim digitalizarea evaluării pentru toate examenele naţionale, fie că vorbim despre bacalaureat, evaluare naţională, concurs de ocupare a posturilor sau definitivat. Este un progres nu doar necesar, pentru că simplifică tot ceea ce înseamnă logistică a organizării acestor examene, ci şi firesc, în contextul evoluţiei tehnologice”, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Potrivit sursei citate, peste 33.900 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine examenul naţional de bacalaureat în sesiunea august – septembrie 2023, prima sesiune în care evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise este generalizată.