Raportul de activitate al BNR pentru 2018 identifică o serie de vulnerabilități, la nivelul sistemului financiar, ce decurg din probleme structurale existente la nivelul economiei românești – problem ademografică, disciplina scăzută la plată în economie și vulnerabilități în bilanțul firmelor.

În plus, BNR menționează la vulenerabilități gradul redus de intermediere financiară. Astfel, indicatorii privind gradul de intermediere financiară au continuat să își reducă valoarea (de la 53,7% în 2017 la 51,7% în 2018 în cazul ponderii activelor bancare în PIB, respectiv de la 27,2 % la 26,6 % în ceea ce privește ponderea în PIB a soldului creditelor acordate sectorului privat), pe fondul avansului mai rapid al creșterii economice.

De reținut că BNR apreciază că această tendință este posibil să se mențină și în perioada următoare.

Profit mai mare, angajați mai puțini

În anul 2018, sistemul bancar a înregistrat un profit net de 6,83 miliarde lei, 25 de instituții de credit din cele 34 având la finele anului rezultate financiare pozitive. Instituțiile de credit cu profit au obținut un rezultat pozitiv în sumă totală de 6,96 miliarde lei, iar cele cu pierdere au consemnat un rezultat negativ în sumă totală de 1,22 miliarde lei.

Performanța financiară la nivel de sistem a fost superioară celei din anul anterior (+1,5 miliarde lei), ca urmare a creșterii profitului operațional cu 1,8 miliarde lei și a reducerii cheltuielilor cu ajustările pentru depreciere cu 808 milioane lei, aceste influențe pozitive fiind însă diminuate de creșterea cu 499,4 milioane lei a cheltuielilor cu impozitul pe profit.

Rețeaua teritorială a instituțiilor de credit a continuat să se restrângă și în 2018, un număr de 215 sucursale și agenții bancare fiind închise, în timp ce numărul salariaților din sistem s-a redus cu 1 307 persoane.

Marile bănci câștigă teren

La 31 decembrie 2018, activele nete bilanțiere din sistemul bancar românesc totalizau 451,17 miliarde lei, în creștere cu 5,5 % față de 31 decembrie 2017. În contextul achizițiilor de pe piața bancară, numărul instituțiilor de credit s-a redus de la 35 la 34 de instituții de credit, ca urmare a finalizării la 31 decembrie 2018 a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., în calitate de bancă absorbantă, și Bancpost S.A., în calitate de bancă absorbită. Astfel, numărul instituțiilor de credit cu capital majoritar privat străin a scăzut de la 22 la 21.

În ceea ce privește concentrarea activității bancare, s-a înregistrat o diminuare a ponderii instituțiilor de credit cu o cotă de piață între 1% și 5% cu 2,4 puncte procentuale, de la 19,7% la 31 decembrie 2017 la 17,3 % la 31 decembrie 2018, în timp ce segmentul celor cu o cotă de piață de peste 5%, respectiv al celor cu o cotă de piață mai mică de 1 % au cunoscut o majorare cu 1,9 puncte procentuale, de la 74,7 % la 31 decembrie 2017 la 76,6% la 31 decembrie 2018, respectiv cu 0,5 puncte procentuale, de la 5,6% la 6,1%.

Fondurile proprii totale ale instituțiilor de credit, persoane juridice române, au înregistrat o valoare de 44,5 miliarde lei la sfârșitul anului 2018, în creștere cu 10,9% față de aceeași perioadă a anului anterior.