Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluI, AVAS, va relua de urgenţă, procesul de privatizare a S.C. Avioane S.A Craiova prin publicarea unei noi oferte de vânzare a pachetului de 80,9778 % dintre acţiuni.

Decizia AVAS a fost luată ca urmare a expirării termenului de valabilitate a ofertei pentru S.C. Avioane Craiova S.A., fără ca Aero Vodochody să fii acceptat clauzele contractuale propuse de Autoritate.

AVAS precizează că toate informaţiile despre starea societăţii precum şi contractul de vânzare – cumpărare au fost parte a caietului de sarcini şi au fost cunoscute şi acceptate de ofertant încă de la înscrierea în cursa pentru privatizare.

AVAS consideră că în cele peste două luni de negocieri a dat dovadă de toată disponibilitatea în dorinţa de a finaliza contractul cu o condiţie esenţială: respectarea prevederilor legii.

Emiterea pe parcursul negocierilor a unor pretenţii privind inserarea unor clauze contractuale care au excedat cadrul legal existent şi oferta AVAS nu au putut fi luate în considere de Autoritate.

Cerinţele Aero Vodochody, între care garantarea de către statul român ca, între data semnării contractului şi data transferului dreptului de proprietate, S.C. Avioane Craiova S.A. nu va intra în faliment; realizarea de către AVAS, între data semnării şi data finalizării a unui program de restructurare, cu disponibilizări colective de personal, despăgubiri pentru ceea ce vor găsi în societate care să meargă până la 50% din preţul oferit, în condiţiile în care ofertantul şi-a făcut propriul audit şi cunoaşte foarte bine situaţia societăţii, încalcă orice regulă ce guvernează o ţară democratică şi o economie de piaţă liberă şi nu pot fi acceptate de către AVAS. Din aceste motive tranzacţia nu a putut fi finalizată în interiorul termenului de valabilitate a ofertei.

AVAS va lua toate măsurile pentru ca societatea să nu fie afectată de această situaţie şi va demara în regim de urgenţă reluarea procesului de privatizare.

Sursa: AVAS