Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a finalizat proiectul de înfiinţare a Societăţii de Investiţii (SI) care va administra 356 de pachete minoritare deţinute de către Autoritate şi l-a supus dezbaterii într-un seminar desfăşurat în cursul zilei de 24 martie. Conform AVAS, specialiştii prezenţi la masa rotundă au apreciat iniţiativa de înfiinţare a unei astfel de societăţi. Au fost făcute şi câteva propuneri de îmbunătăţire a documentaţiei existente şi s-au semnalat posibilele pericole care trebuie evitate, pe baza experienţei anterioare cu SIF-urile şi Fondul Proprietatea. Conducerea AVAS a decis să completeze proiectul de înfiinţare a SI urmând să se continue schimbul de puncte de vedere cu instituţiile implicate.

„Statul economiseşte foarte mult înfiinţând această Societate de Investiţii. Toate cheltuielile materiale pe care le presupunea valorificarea individuală a pachetelor de acţiuni dispar, la fel şi cheltuielile cu participarea reprezentanţilor în AGA şi chiar în CA, acolo unde aveam reprezentanţi. Apare doar costul cu un administrator.  Dorim să aflăm poziţia SIF-urilor, a CNVM-ului, a Depozitarului Central şi a Bursei privind înfiinţarea noii societăţi de investiţii şi, dacă vom primi toate avizele necesare, vom depune un memorandum pentru a primi autorizaţia din partea Guvernului. Vom face toate diligenţele ca acesta să fie depus în maxim două săptămâni”, a declarat preşedintele AVAS Mircea Ursache.

AVAS a transmis săptămâna trecută, spre analiză, întreaga documentaţie către cele cinci Societăţi de Investiţii Financiare, Bursa Română de Mărfuri, Bursa Română de Valori, Fondul Proprietatea, Asociaţia Brokerilor, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Depozitarul Central. Documentele necesare înfiinţării noii SI au fost afişate şi pe site-ul AVAS pentru dezbatere publică, acestea urmând a fi discutate şi în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Autorităţii în perioada imediat următoare.