Proiectul de modificare a Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare prevede că "nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea cimitirelor cu suprafeţe de teren limitrofe, pentru executarea însemnelor, a bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de artă plastică din cimitir".

Iniţiatorii arată în expunerea de motive a proiectului de lege că persoanele juridice care au în posesie cimitire din România se confruntă, în acest moment, cu o situaţie deosebit de delicată, generată de imposibilitatea găsirii unor soluţii de extindere a cimitirelor din localitate, "în absenţa unui sprijin nemijlocit".

În România, cimitirele se află în proprietatea publică a statului, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unităţilor locale de cult/biserici, în cazul cimitirelor confesionale, în proprietatea operatorilor economici, asociaţiilor şi fundaţiilor, cât şi în proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care România este parte.

În zona rurală, care cuprinde aproximativ 13.000 de sate, cimitirele sunt preponderent în proprietatea administraţiilor publice locale.

Proiectul este iniţiat de mai mulţi parlamentari, între care senatorul Octavian-Liviu Bumbu (UNPR), deputatul Ionel Arsene (PSD), deputatul Ioan Dîrzu (PSD), deputatul Vlad Marcoci (PSD), deputatul Ion Melinte (PSD), deputatul Ioan Munteanu (PSD) şi deputatul independent Sorin Teju.

Propunerea de modificare a Legii 102/2014 ar urma să fie dezbătută, într-o primă etapă, în comisiile de specialitate ale Senatului, apoi în plenul acestei Camere. Forul legislativ decizional este Camera Deputaţilor.

SURSA: Mediafax