Același document menționează și că cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de 11,403 miliarde de lei (2,66 mil. euro) , în creștere cu 26,64% față de valoarea de 9,004 miliarde (2,12 mil. euro) înregistrată în 2009.
La finalul anului 2010, datoriile Automobile Dacia au urcat la 2,039 miliarde de lei. În Raportul de Gestiune se menționează că „în totalul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de un an (n.red. –1,881 miliarde), ponderea este deținută de dedatoriile comerciale de 94,45%. (…) Creșterea acestora (n.red. – a datoriilor) se justifică prin creșterea capacității de producție și a producției la 1,360 de vehicule noi/zi și integrarea producției de punți, urmare a fuziunii prin absorbție a filialei Auto Chassis International Romania".

În privința evoluției „previzibile” a companiei, se estimează că în următorii trei ani se va conserva poziția pe piața din România și în țări UE din vestul Europei, vor fi continuate programele de investiții în vederea introducerii în fabricație de noi vehicule și subansambluri și se va îmbunătăți calitatea odată cu reducerea costurilor, în paralel cu menținerea imaginii de marcă în cadrul grupului Renault.

Raportul de Gestiune mai menționează și că profitul în valoare exactă de 300.015.819 lei (70.018.628,4 euro) va fi repartizat după cum urmează: 16,7 milioane lei rezervă legală conform legii, 90,6 milioane lei, tot rezervă legală conform Codului Fiscal, 19,27 milioane lei pentru participarea salariaților la profit, iar 173,3 milioane reprezintă dividende.