Persoanele fizice autorizate (PFA) care au şi carte de muncă sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale, potrivit noii legi a pensiilor, după ce alte acte normative intens contestate şi aprobate în această vară de către Guvern le considerau bune de plată.
Sarabanda modificărilor legislative referitoare la contribuţiile sociale datorate de persoanele care au venituri din activităţi independente pare fără sfârşit. După ce, în ultimele trei luni, Guvernul a făcut modificări peste modificări pentru a-i „captura“ în mrejele sistemului pe toţi cei care au venituri profesionale, susţinând vehement corectitudinea şi necesitatea acestora în ciuda numeroaselor critici, noua lege a pensiilor, votată în Parlament şi aflată în prezent la promulgare, anulează obligaţia de plată a contribuţiilor sociale pentru PFA care sunt, totodată, salariate. În mod cu totul surprinzător, articolul 11 din această lege acordă la alineatul 4 scutire pentru PFA care au şi carte de muncă, deşi în legislaţia aprobată de Guvern în vară, se precizează că toţi cei care au, pe lângă veniturile de natură salarială, şi „venituri de natură profesională cu caracter de regularitate datorează contribuţiile individuale şi pentru acestea“. Nemaivorbind de lipsa de claritate din prevederile de până acum (OUG nr. 58, modificată prin OUG nr. 82 etc.) care nu reuşesc să definească nici „caracterul de regularitate“, nici pe cel „ocazional“, o  certitudine a rămas, anume că, salariate sau nu, PFA sunt obligate la plata contribuţiilor pentru toate veniturile.
Cine şi ce mai aplică
Şi cu toate acestea, noua lege a pensiilor care, de altfel, este creaţia aceluiaşi Guvern care a emis şi celelalte acte normative referitoare la contribuţiile PFA, instituie o scutire de la plata contribuţiilor de asigurări sociale similară celei aflate în actuala lege a pensiilor nr. 19 din 2000 şi care a funcţionat până la apariţia ordonanţelor de urgenţă. Scutirea din Legea nr. 19 nu a fost abrogată explicit prin vreo precizare  în aceste ordonanţe, ci implicit, aşa cum se va întâmpla şi când va intra în vigoare noua lege a pensiilor. „În cazul în care Legea pensiilor va fi publicată în Monitorul Oficial în această formă, se va acorda scutirea pentru PFA care sunt şi angajate cu carte de muncă, prevalând principiul juridic potrivit căruia se aplică modificarea cea mai recentă“, explică Emilia Dragu, partener TaxHouse.
Atâtea modificări, ajustări, abrogări, trimiteri, completări i-au ameţit nu numai pe simplii plătitori sau pe contabilii care nu mai reuşesc să ţină ritmul cu efervescenţa legislativă a Guvernului, ci şi pe legiuitorii înşişi. Fie că sunt din Executiv, fie din Parlament, aceştia par să sufere de amnezie şi emit reguli în contradicţie cu cele stabilite anterior. Ignorând opiniile specialiştilor în drept şi în fiscalitate, care i-au sfătuit să comaseze şi să unifice toate regulile referitoare la contribuţiile sociale, dar şi de sănătate, într-un text unic şi clar, guvernanţii au redactat în viteză, fără argumentaţie solidă, nişte acte pe care nu le mai pricep nici ei înşişi.
Din episodul următor
231-57836-04_calculator_shutterstock_39.jpgAşa cum era de aşteptat, brambureala contribuţiilor nu se va termina odată cu publicarea noii legi a pensiilor. În prezent, Ministerul Finanţelor lucrează la includerea tuturor contribuţiilor – nu doar de pensie şi de şomaj, ci şi de sănătate – în Codul fiscal. Astfel, ar urma ca toate reglementările referitoare la cote, baze de impunere, obligaţii de plată, de declarare şi celelalte să fie unificate, iar orice alte trimiteri la alte texte de lege să nu mai fie necesare.
Deocamdată, discuţiile sunt incipiente şi e greu de prevăzut succesul demersului. Însă, luând în considerare că Finanţele au comis o primă eroare, transmiţându-le partenerilor de dialog un text vechi, scris sub conducerea fostului ministru Vlădescu şi criticat de premier, nu este exclus ca harababura să continue multă vreme de acum înainte.
Schimbări frecvente
Actele normative privind contribuţiile de asigurări pentru veniturile profesionale au fost modificate de patru ori în trei luni prin:

– Ordonanţa de urgenţă nr. 58 din 28 iunie

– Hotărârea de Guvern nr. 791 din 2 august privind normele de aplicare a OUG nr. 58

– Ordonanţa de urgenţă nr. 82 din 10 septembrie, care a modificat OUG nr. 58

– Legea pensiilor aprobată de Parlament pe 15 septembrie şi aflată la promulgare, care modifică prevederile OUG nr. 58 şi, implicit, pe cele ale OUG nr. 82