Potrivit organizatorilor, la eveniment vor participa personalităţi recunoscute în România şi în plan internaţional, reprezentanţi ai organismelor profesionale din ţară şi din străinătate, ai autorităţilor de reglementare, ai mediului academic şi de afaceri, membri şi stagiari ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

‘În strânsă legătură cu evoluţiile situaţiei economice pe plan mondial, dar şi în ţara noastră, auditorul financiar este profesionistul care poate contribui, într-o măsură semnificativă, la asanarea climatului economic şi la restabilirea încrederii în iniţiativele, măsurile oneste, pertinente de depăşire a crizei economice”, a declarat prof.univ.dr. Horia Neamţu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, a declarat.

La Congres sunt anunţate mesaje de salut adresate de la mai multe figuri publice, cum ar fi preşedintele Traian Băsescu, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Ialomiţianu sau guvernatorul Băncii Naţionale a României, academician Mugur Isărescu.

De asemenea, vor fi înmânate distincţii de excelenţă pentru susţinerea şi promovarea Camerei în relaţiile interne şi internaţionale ministrului Finanţelor Publice, Gheorghe Ialomiţianu şi preşedintelui Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS), Tiberiu Tudoran.

Distincţii de excelenţă vor fi acordate şi pentru Marin Toma, preşedintele Corpului Experţilor Contabililor şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pentru promovarea practicilor contabile şi Filip Stoica, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) pentru promovarea practicilor de evaluare.

Cu acest prilej vor fi conferite două premii de excelenţă ale revistei ‘Audit Financiar’, editată de CAFR, pentru anul 2011.

Lucrările se desfăşoară atât în plen, cât şi în cadrul a şase ateliere, axate pe subiecte aferente temei principale. Aceste ateliere sunt ‘Interesul public – misiune fundamentală a auditorului’, ‘Profesia de audit, provocări şi probleme regionale’, ‘Recunoaşterea rolului societal al auditului’, ‘Consolidarea încrederii în profesia de audit’, ‘Dezbateri cu privire la documentul emis de Comisia Europeană intitulat Cartea Verde – politica de audit: lecţiile crizei’, ‘Dinamizarea pieţei auditului – auditurile mixte’.

Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România este de a construi pe o bază solidă identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de auditor financiar din România.