În prezent, Codul fiscal arată că veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, din profesii libere şi din drepturi de proprietate intelectuală. În proiect, veniturile comerciale sunt înlocuite cu cele din activităţi economice. Dacă primele provin din fapte de comerţ, prestări de servicii şi practicarea unei meserii, cele din activităţi economice au ca surse producţia, comerţul şi prestările de servicii.
O altă modificare vizează profesiile libere: dispare enumerarea profesiilor reglementate şi este prevăzut că sunt venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale.
Implicaţiile schimbării definiţiei, nu sunt de neglijat. "Potrivit Codului fiscal (în vigoare n.r.), la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al acesteia. În baza acestor prevederi, dacă tranzacţiile nu sunt bine fundamentate, autorităţile fiscale pot reconsidera natura veniturilor", explică Andreea Steinhart, partener Contexpert. Reconsiderarea naturii veniturilor înseamnă schimbarea impozitării. De exemplu, drepturile de autor pot fi asimilate salariilor şi impuse cu toate taxele şi contribuţiile aferente acestora.

Potrivit datelor Registrului Comerţului şi alte Finanţelor, sunt înregistrate circa 350.000 de PFA, 230 mii de persoane care practică profesii libere, iar 133 mii au drepturi de proprietate intelectuală.

UPDATE În urma publicării articolului, Ministerul de Finanțe ne-a transmis un drept la replică în care arată că proiectul Codului fiscal nu reglementează "definiția PFA", ci "numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor". Titlul articolului folosește sintagma "definiția PFA" pentru că, din rațiuni de spațiu editorial, un titlu trebuie să fie foarte concis și simplu, neputând să preia integral o definiție lungă din Codul Fiscal. Articolul prezintă modificările propuse și le compară cu textul actual al Codului Fiscal, făcând referire la  "tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor", așa cum, dealtfel, precizează și Ministerul de Finanțe.

Redăm integral poziția Ministerului de Finanțe:

"Articolul cu titlul “Atenţie, se schimbă definiţia pentru PFA în Codul fiscal: Cum şi pe cine va afecta?” interpretează în mod eronat propunerile de modificare a definiției veniturilor din activități independente, așa cum este inclusă în proiectul rescris al Codului fiscal. Prevederile Codului fiscal nu reglementează “definiţia pentru PFA”, acesta stabilind numai tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice, în funcţie de natura lor. Pentru “PFA”, accesul la activitatea respectivă, înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării şi regimul juridic aplicabil sunt stabilite de legislaţia în materie, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. Înlocuirea sintagmei „venituri comerciale” cu sintagma „venituri din activități economice” are în vedere corelarea terminologiei proiectului Codului fiscal cu prevederile Codului Civil, aflat în vigoare, și nu schimbă cu nimic natura veniturilor, inclusiv pentru cele realizate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală".