Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) îi sfătuiește pe utilizatorii de telefonie să fie foarte atenți la contractul pe care îl au cu un furnizor de servicii de telefonie, înainte de a solicita încetarea acestuia. ANCOM a avertizat că, atunci când doresc încetarea contractului de servicii de telefonie, utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice, printre altele, dacă a expirat perioada contractuală iniţială. Dacă a expirat, atunci nu sunt percepute penalităţi pentru reziliere.

Un alt punct important pe care trebuie să-l aibă în vedere este legat de penalităţile care se aplică dacă solicită încetarea contractului înainte de expirarea perioadei iniţiale. Un alt aspect extrem de important are legătură cu termenul şi modalităţile în care pot depune o cerere de încetare a contractului, precum şi termenul în care este operată efectiv încetarea acestuia (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de către utilizator).

Ce trebuie să aibă în vedere toți utilizatorii

Utilizatorii au toate aceste aspecte stipulate în contract. Potrivit ANCOM, există furnizori care oferă posibilitatea ca solicitarea de încetare a contractului să fie adresată şi telefonic. În ciuda acestui fapt, este mai sigur dacă cererea este adresată în scris şi este transmisă prin poştă, cu confirmare de primire sau prin e-mail. Ea poate fi depusă și la un punct de lucru/magazin al furnizorului, fiind de preferat să se solicite un număr de înregistrare.

ANCOM a explicat că utilizatorii care solicită trecerea de la abonament la cartelă preplătită, la acelaşi furnizor de telefonie, trebuie să aibă în vedere că acest aspect ţine de politica comercială a fiecărui furnizor. Cu alte cuvinte, este la latitudinea furnizorilor dacă şi în ce condiţii acceptă astfel de solicitări din partea utilizatorilor. În acest caz, situaţia nu este reglementată de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice. Dacă furnizorul refuză o astfel de cerere, iar utilizatorii nu sunt interesaţi în mod special de serviciile acestuia, ci doar vor să-şi păstreze numărul de telefon şi să aibă servicii preplătite, atunci pot să-şi porteze numărul de telefon. Trebuie subliniat, însă, că cererea de portare reprezintă, în acelaşi timp, o cerere de încetare a contractului pe care aceştia îl au cu furnizorul din reţeaua căruia pleacă. Ei nu vor fi scutiţi de plata eventualelor taxe de reziliere anticipată.

Obligație clară a furnizorilor de servicii de telefonie

În plus față de informaţiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii, furnizorii de servicii de telefonie din România sunt obligaţi să publice pe site-urile proprii informaţii legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii. Ei trebuie să respecte Decizia ANCOM nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali. Totodată, trebuie să publice informaţii privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obţine încetarea contractului, precum şi adresa de e-mail, adresa poştală şi numărul de telefon/fax, la care utilizatorii pot transmite cererea de încetare a contractului.

Decizia ANCOM nr. 158/2015 stipulează că toate informaţiile destinate utilizatorilor trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor într-un loc uşor accesibil, prezentate într-un mod vizibil şi bine structurat. ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul nu a prevăzut în contract sau pe pagina sa de internet informaţii legate de încetarea contractelor.

Informațiile care trebuie să oferite

Furnizorii de servicii de telefonie din România sunt obligaţi să publice formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora. Ei trebuie să ofere și informaţii legate de modalităţile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul, dar şi informaţii legate de penalităţile ce pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalităţi sunt percepute.

În cazul în care un furnizor refuză să dea curs unei cereri de trecere de la abonament la cartelă preplătită, în reţeaua sa, ANCOM nu poate interveni. Motivul este legat de faptul că, în acest caz, nu s-a produs o încălcare a legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice.

Când poate interveni Protecţia Consumatorilor

„Dacă, însă, prin contract este reglementată o astfel de situaţie şi furnizorul nu respectă această prevedere contractuală sau în cazul în care furnizorul nu dă curs unei cereri de încetare a contractului, utilizatorii care au calitatea de consumatori (persoane fizice) se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor”, se mai precizează în comunicat.

InfoCentru ANCOM pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet şi televiziune) şi serviciile poştale, pentru a-i sprijini în alegerea şi folosirea acestor servicii. Informaţiile se referă în principal la încheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. În plus, utilizatorii pot găsi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.