Sezonul de audit s-a încheiat pentru anul acesta, iar majoritatea contribuabililor au finalizat auditul situaţiilor lor financiare pentru exerciţiul financiar 2008. Deşi o parte dintre aceştia vor fi supuşi unor controale din partea autorităţilor fiscale, mulţi vor fi tentaţi să considere că a avea situaţii financiare auditate reprezintă o dovadă suficientă că şi-au respectat obligaţiile fiscale. Totuşi, în realitate există o mare diferenţă între un audit şi o revizuire fiscală, deoarece fiecare urmăreşte un obiectiv diferit.

În cazul unui audit, obiectivul este exprimarea de către auditorul extern a unei opinii referitoare la toate aspectele materiale asupra situaţiilor financiare. Pe de altă parte, o revizuire fiscală se concentrează în mod special asupra respectării de către companii a legislaţiei fiscale româneşti.

Una dintre diferenţele esenţiale dintre un audit şi o revizuire fiscală este aceea că auditorul are în vedere pragul de semnificaţie, în timp ce o revizuire fiscală se concentrează asupra acurateţei informaţiilor. Un auditor nu va lua în considerare erorile care nu sunt semnificative în contextul general al situaţiilor financiare. Însă un inspector fiscal va analiza toate conturile, indiferent de pragul de semnificaţie al acestora pentru situaţia financiară generală a companiei, pentru a constata dacă s-a plătit impozitul corespunzător.

Auditul anual nu va prezenta în mod necesar o imagine completă a obligaţiilor fiscale ale unei companii. În această perioadă în care fluxul de numerar poate fi deficitar, stabilitatea în planificarea fiscală este cu atât mai importantă. De aceea, este recomandabil ca firmele interesate de o abordare prudentă a fluxurilor de numerar şi a planificării afacerilor să efectueze, în plus faţă de auditul anual, şi o revizuire fiscală.

Şerban Toader, senior partner, KPMG