Se pare că indiferent din ce cauză nu s-au luat acele zile de concediu, angajatorul este obligat să i le plătească angajatului/

Neplata acestora poate fi posibilă doar în cazul în care angajatorul demonstrează că salariatul a evitat intenționat să-și ia zilele libere la care avea dreptul.

„Curtea de Justiție declară că dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să își piardă în mod automat zilele de concediu anual plătit la care avea dreptul în temeiul dreptului Uniunii, precum și, în mod corelativ, dreptul la o indemnizație financiară în temeiul acestui concediu neefectuat, doar pentru faptul că nu a solicitat concediu înaintea încetării raportului de muncă (sau în perioada de referință)”, scrie în documentul de presă.

„Aceste drepturi nu se pot stinge decât dacă lucrătorului i s-a oferit efectiv posibilitatea de către angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din partea acestuia din urmă, de a efectua zilele de concediu în cauză în timp util, aspect care trebuie dovedit de angajator”, este subliniat în comunicat.

Decizia Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) este valabilă pentru toate țările din UE.