A doua etapă de majorare a capitalului social prevăzută de planul de redresare a companiei de asigurări, adresată atât acționarilor existenți, cât și altor investitori instituționali, pentru suma de 425 milioane lei, s-a încheiat pe 19 august 2015.

Din informațiile disponibile până la acest moment, nu au fost înregistrate subscrieri de capital semnificative și nici nu au fost adresate solicitări de prelungire a procesului de majorare a capitalului social al Astra de către investitorii interesați.

KPMG: Reanalizăm opţiunile posibile

Prin comparație cu situația constatată cu privire la poziția financiară a Astra la 31 decembrie 2013, așa cum a reieșit această în urmă proceselor de inventariere până la zi a datoriilor și activelor Societății (procese la care au contribuit atât angajații Astra și echipele Administratorului Special, cât și auditorul statutar Deloitte și auditorul Mazars desemnat pentru exercițiul BSR organizat de către ASF și EIOPA având data de referință 30 iunie 2014), capitalurile proprii înregistrate de către Societate la 30 iunie 2015 au crescut cu peste 60 de milioane lei, informează un comunicat transmis de KPMG.

"Am avut în vedere continuarea plăților de daune – achitând peste 150 milioane de euro către asigurați în perioada administrării speciale – dar și a altor obligații față de asigurați, reasiguratori și alți parteneri de afaceri, în condițiile în care lichiditatea Societății s-a menținut la un nivel scăzut", au explicat reprezentații KPMG.

În ceea ce privește viitorul imediat, aceştia spun că "suntem în curs de reanalizare a opțiunilor legal posibile, având în vedere faptul că, din analizele efectuate în dezvoltarea planului de redresare, nu am identificat variante fezabile ale acestui plan ce ar putea conduce la redresarea Astra fără majorarea capitalului social, precum și faptul că nu credem că un plan alternativ la planul actual de redresare ar putea fi conceput fără elementul de majorare a capitalului. Astfel, după clarificarea rezultatului subscrierilor, vom fi în măsură să prezentăm concluziile noastre, precum și măsurile pe care le propunem în consecință spre aprobarea ASF, cu care ne aflăm în permanentă comunicare și colaborare, așa cum am fost de altfel pe întreg parcursul perioadei de administrare speciala".

ASF: Aşteptăm un raport

La rândul său, ASF a dat publicităţii un comunicat în care nu face referire la o eventuală procedură de faliment, lasând să se înţeleagă că firma încă mai poate fi salvată.

"Cea de-a treia etapă a majorării de capital la Societatea Asigurare – Reasigurare Astra SA s-a încheiat în data de 19 august 2015. Societatea, care a intermediat operaţiunile de subscriere, va depune un raport în care va face cunoscute rezultatele acestei etape. Din datele pe care le deținem în acest moment, nu există subscrieri semnificative în această ultimă etapă a majorării de capital", se arată în comunicatul ASF.

"De asemenea, administratorul special KPMG va transmite ASF un raport despre derularea întregului proces de redresare. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară va lua o decizie privind situaţia societății Astra SA în următoarea sa şedinţă, în urma analizării concluziilor acestui raport, care îi va fi prezentat până atunci", menţionează documentul citat.

Trei mari companii cu probleme

Trei companii de asigurări, Astra, Euroins şi Carpatica, au fost obligate de autorităţi să ia măsuri pentru a ajunge la linia de plutire. Ele deţin împreună mai mult de jumătate din piaţa asigurărilor RCA.

Carpatica a completat planul de redresare cu măsuri suplimentare, aprobate de ASF. Acestea prevăd vărsarea capitalului subscris până la 31 august, de 2,5 milioane lei, şi atragerea unui investitor până la 15 decembrie.

În ce priveşte Euroins, ASF a impus companiei să vină cu un plan prin care să arate că aceasta este solvabilă. Planul a fost deja depus și, în cazul în care nu este suficient de convingător pentru membrii consiliului ASF, Euroins va fi trimisă pe urmele Carpatica și Astra, în procedură de redresare financiară.

"În cazul societăţii Euroins, planul de măsuri prezentat pe data de 4 august 2015 nu a răspuns în întregime necesităţilor de ajustare rezultate din exerciţiul BSR. Planul de măsuri prezentat iniţial prevede ca aspecte esenţiale ale rectificărilor, urmare a exerciţiului BSR, două majorări de capital social de câte 100 milioane de lei, cu termene de realizare 31 decembrie 2015, respectiv 30 iunie 2016, precum şi un nou contract de reasigurare pentru RCA", au declarat oficialii ASF joi, 20 august.

La începutul anului în curs, ASF a constatat ca Astra, Euroins şi Carpatica nu întruneau condiţiile de Solvabilitate II, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie.

O problemă constatată la cele trei companii era că acestea practicau preţuri sub piaţă la asigurările RCA, astfel încât riscau să nu dispună de fonduri suficiente achitării daunelor.