Potrivit unui comunicat al KPMG, administratorul special al companiei, compania de asigurări a publicat Prospectul proporţionat aferent emisiunii de acţiuni în cadrul majorării capitalului social cu acordarea dreptului de preferinţă, cu aport în numerar în sumă de 70 milioane lei.

Prospectul include atât rezultatele financiare anuale la data de 31 decembrie 2013 cât şi rezultatele financiare interimare la data de 30 iunie 2014.

'Astra a încheiat pozitiv primele 6 luni ale anului 2014, cu un profit contabil net de 15,8 milioane lei, dar prezintă în continuare o poziţie de lichiditate scăzută, coeficientul de lichiditate la data de 30 iunie 2014 situându-se la nivelul de 0.03 pentru activitatea de asigurări generale, în scădere faţă de nivelul de 0.12 la 31 decembrie 2013 şi sub limita minimă de '1' impusă de reglementările specifice ale Autorităţii de Supraveghere Financiară', se precizează în comunicatul citat.

Potrivit acestuia, prospectul este adresat exclusiv acţionarilor existenţi iar perioada de subscriere este deschisă până pe 1 octombrie 2014.

Planul de măsuri de redresare a companiei are ca element principal majorarea capitalului social prin aportul exclusiv al acţionarilor curenţi sau împreună cu un investitor strategic, cu reputaţia şi puterea financiară necesare pentru a susţine redresarea completă a societăţii şi repunerea activităţii acesteia pe baze solide şi stabile, precizează KPMG.

'Am continuat discuţiile cu un număr de potenţiali investitori strategici şi preconizăm că eforturile de atragere a unui partener solid pentru Astra se vor concretiza în cadrul celei de-a doua operaţiuni de majorare a capitalului social pentru o sumă ce va completa aportul acţionarilor curenţi până la plafonul de 490 milioane lei. A doua operaţiune de majorare este preconizată a începe după finalizarea operaţiunii curente şi va fi adresată atât acţionarilor existenţi cât şi altor investitori', au adăugat reprezentanţii KPMG.

ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a societăţii Astra SA în februarie 2014, numind firma de consultanţă KPMG Advisory SRL în calitate de administrator special.

KPMG este reţeaua globală de firme de servicii profesionale care furnizează servicii de audit, consultanţă fiscală şi în domeniul afacerilor. În România şi Republica Moldova, KPMG îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor şase birouri din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timişoara şi Chişinău.

AGERPRES