Producția vegetală a scăzut în 2012 cu 30,6% iar producția de servicii agricole s-a micșorat cu 4,8%, în timp ce producția animală s-a diminuat cu doar 0,6%. Rezultatul general, obținut în urma ponderării acestor subramuri cu contribuția lor pe totalul sectorului agricol a fost -21,9%, ceea ce a condus la diminuarea ponderii agriculturii în PIB la doar 5,3%.

Aceste valori exprimă sintetic situația din agricultură și relevă importanța unui an agricol mai bun sau mai rău pentru creșterea economică generală. Prima observație este că tendința de micșorare a importanței sectorului agricol în cadrul economiei românești, este certă, iar situațiile de excepție ( vezi recolta bună din 2011) nu fac decât să confirme regula.

MAI MULTE, PE CURSDEGUVERNARE.RO