Acordul cadru urmează a fi încheiat cu trei agenţi economici şi va avea o durată de 12 luni începând de la data atribuirii contractului. Cantităţile minime şi maxime ale acordului cadru sunt următoarele: minim 50 bilete de avion, maxim 500 bilete avion, iar cantităţile minime şi maxime ale unui contract subsecvent sunt de minim un bilet de avion şi maxim 50 bilete avion. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 12 septembrie 2016, ora 12:00, iar data limită de evaluare a ofertelor este 10 octombrie 2016, ora 18:00.

Agerpres