Potrivit unui comunicat de presă al Autorităţii, în cazul conceptului "client cu risc ridicat', analiza prevederilor legislative de pe alte pieţe mature, precum Austria sau Belgia, indică abordări cum ar fi posibilitatea apelării la o asociaţie a asigurătorilor, în situaţia în care tariful de primă depăşeşte un anumit prag. 

'În urma determinării de către această asociaţie a unui tarif aferent riscului ridicat, contractul de asigurare este repartizat pe baza unor criterii, care pot să ţină cont de cota de piaţă, către o societate de asigurare membră a asociaţiei. În România, acest proces ar putea fi gestionat de către BAAR', notează ASF. 

Pachetul de acţiuni pentru stabilizarea pieţei RCA elaborat de ASF şi care ar urma să intre în vigoare după expirarea perioadei de plafonare a tarifelor mai cuprinde: pilonul legislativ, inclusiv participarea la aprobarea Legii RCA în Parlament, şi elaborarea legislaţiei de nivelul 2 de competenţa Autorităţii; introducerea preţului de referinţă, potrivit legii, şi monitorizarea primelor efective pentru sectoarele cele mai vulnerabile; implementarea de măsuri specifice de protecţie a consumatorilor. 

În ceea ce priveşte stabilirea tarifelor de referinţă, ASF va contracta servicii actuariale de specialitate din partea unei terţe părţi independente pentru întărirea credibilităţii rezultatelor obţinute. Pentru acest demers, Autoritatea a anunţat că va lucra cu Banca Mondială, entitate care va oferi asistenţă tehnică în vederea consolidării unei pieţe de asigurări RCA orientată pe tarife de referinţă. 

Un alt punct important se referă la editarea de ghiduri şi acţiuni de informare publică. 

Aceste măsuri se înscriu într-un cadru mai amplu al proiectului privind stabilizarea pieţei RCA, ale cărui direcţii generale de acţiune sunt: asigurarea unei evoluţii predictibile şi stabile a pieţei asigurărilor, după încheierea perioadei de plafonare a tarifelor, prin analizarea şi completarea legislaţiei existente; evitarea derapajelor şi asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale prin monitorizarea tarifelor maximale de primă practicate în piaţă; transparentizarea utilizării principiilor actuariale prin publicarea unui raport complet privind stabilirea tarifelor de referinţă la nivel de piaţă; protejarea consumatorilor prin instituției. 

Conform ASF, proiectul urmăreşte atât implementarea unor măsuri imediate, necesare procesului de tranziţie către un sistem bazat pe tarife de referinţă, cât şi alte demersuri de stabilizare şi dezvoltare a pieţei pentru următoarele 12 luni. 

Piaţa asigurărilor din România a fost dominată, în 2016, de criza asigurărilor auto obligatorii, declanşată de transportatori din cauza creşterii exponenţiale a tarifelor, criză care a dus la emiterea unei Ordonanţe de Guvern care prevede plafonarea preţurilor RCA pe o perioadă de şase luni. Noile tarife au intrat în vigoare începând cu data de 18 noiembrie 2016. 

AGERPRES