Potrivit acestor modificări, emitenţii vor putea şi sunt îndemnaţi să transmită comunicate/ rapoarte curente şi în timpul şedinţei de tranzacţionare, instrumentele financiare nu vor mai fi suspendate de la tranzacţionare în ziua derulării Adunării Generale a Acţionarilor /AGA/ emitentului, iar categoriile 1, 2 şi 3 pentru acţiuni vor fi înlocuite cu categoriile Premium şi Standard. 'Modificările la Cod includ, printre altele, eliminarea recomandării transmiterii rapoartelor curente de către emitenţi în afară şedinţei de tranzacţionare. Când această modificare va intra în vigoare, emitenţii vor transmite comunicatele/ rapoartele curente de îndată ce sunt disponibile, inclusiv în timpul şedinţei de tranzacţionare, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment', precizează BVB. Totodată, dacă un emitent urmează să transmită în timpul şedinţei de tranzacţionare un comunicat/ raport curent care conţine informaţii ce ar putea influenţa semnificativ preţul/ randamentul sau decizia de a investi, acesta trebuie să notifice în prealabil BVB cu cel puţin 5 minute înainte de transmiterea comunicatului/ raportului curent. 'Toamna anului 2014 aduce un alt val de schimbări care vor deveni următoarele etape în dezvoltarea şi modernizarea pieţei de capital din România. Tuturor companiilor listate pe piaţa reglementată le este permis – şi sunt încurajate – să transmită rapoarte curente imediat ce acestea sunt întocmite. Este în interesul emitenţilor să furnizeze informaţii pieţei, în mod continuu, şi să nu aştepte până la închiderea şedinţei de tranzacţionare sau să le transmită doar înainte ca aceasta să înceapă. Raportarea în mod continuu creează lichiditate şi minimizează riscul pe care îl implică posesia de informaţii ce pot influenţa preţul. De asemenea, solicită atenţia investitorilor, făcându-i participanţi la piaţa deplin conştienţi', a declarat directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski. O altă îmbunătăţire a Codului BVB stipulează că instrumentele financiare ale emitenţilor nu vor mai fi suspendate de la tranzacţionare în zilele de derulare a AGA, prin acest amendament, BVB aliniindu-se la standardele internaţionale în această materie. Aceste noi prevederi vor intra în vigoare începând cu data de 10 noiembrie 2014. Pe piaţa reglementată, categoriile 1, 2 şi 3 pentru acţiuni vor fi înlocuite cu nouă noi categorii – Premium şi Standard. Alături de criteriile generale pe care acţiunile trebuie să le îndeplinească pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată, pentru admiterea în Categoria Premium, valoarea de piaţă a free-float-ului (cota de acţiuni tranzacţionate liber – n.r.) trebuie să fie de cel puţin 40 milioane euro. 'Prin transformarea segmentării pieţei continuăm şirul progreselor început în primele luni ale acestui an prin relaxarea criteriilor şi condiţiilor de admitere pentru emitenţii nou listaţi. Investitori vor avea acum o nouă segmentare a pieţei, care este mult mai lizibila şi mai uşor de înţeles. Aceasta va fi a doua metodă prin care pot fi înţelese rapid activele disponibile pe piaţă, după setul de indici, care rămân principalul instrument şi alfabet al pieţei şi a performanţei sale', a afirmat directorul general al BVB. Pot fi incluse în Categoria Premium acţiunile emitenţilor, inclusiv ale societăţilor de investiţii financiare, cu acordul/ la solicitarea emitentului, care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii – emitentul se număra printre cele mai lichide companii, media capitalizării free-float-ului emitentului pe ultimele trei luni este mai mare decât o anumită valoare stabilită de BVB, alţi emitenţi care nu se încadrează în criteriile prevăzute anterior, dar au un coeficient de lichiditate mai mare decât un prag stabilit de BVB, cu condiţia ca emitentul să aibă încheiat un contract cu un market maker pentru susţinerea lichidităţii pieţei acţiunilor. Pragurile corespunzătoare pentru criteriile menţionate vor fi stabilite de BVB. BVB poate aproba admiterea sau promovarea în Categoria Premium acţiuni chiar dacă nu sunt îndeplinite toate cerinţele aferente. O astfel de excepţie poate fi acordată în situaţia în care BVB apreciază că nu sunt compromise obiectivele avute în vedere prin crearea categoriei Premium. Clasificarea pe categoriile 1, 2 şi 3 va fi eliminată şi în cazul drepturilor şi obligaţiunilor corporative. Aceste instrumente financiare vor fi încadrate doar ca drepturi şi obligaţiuni, fără vreo diferenţiere pe categorii. Nouă structură va intra în vigoare după emiterea de către BVB a deciziei cu privire la valorile parametrilor aferenţi criteriilor de promovare în Categoria Premium acţiuni, la o dată care va fi stabilită de directorul general. La acea dată, acţiunile admise anterior în Categoria 1 şi care vor îndeplini condiţiile de promovare în Categoria Premium vor fi considerate admise de drept în Categoria Premium, fără alte formalităţi. Acţiunile admise anterior în Categoria 1 şi care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în Categoria Premium, precum şi instrumentele financiare admise anterior în Categoria 2 şi 3 vor fi considerate admise în Categoria Standard. În Codul BVB au fost introduse şi o serie de prevederi în legătură cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, pe care toţi emitenţii listaţi vor fi încurajaţi să-l respecte. Astfel, de fiecare dată când emitentul se va află în situaţia de a nu respecta una sau mai multe prevederi ale Codului de Guvernanţă Corporativă, acesta trebuie să transmită BVB un raport curent prin care să comunice informaţii detaliate cu privire la această situaţie.

 

Sursa: Agerpres