Începând cu data de 1 martie 2011, inspectorii Autorităţii Rutiere Române au verificat în trafic respectarea limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, respectiv respectarea maselor totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe, dimensiunilor maxime admise şi caracteristicilor conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale.
În perioada 23 mai – 4 iunie personalul cu atribuții de control din cadrul a 17 agenții teritoriale ARR a efectuat verificări în trafic prin cântărirea autovehiculelor de transport de mărfuri, verificări care au avut ca scop pe lângă identificarea autovehiculelor de transport marfă care au depășiri ale maselor maxime autorizate, și instruirea personalului ARR din cadrul agențiilor teritoriale participante în vederea utilizării echipamentului de cântărire.
În cadrul acțiunii de control s-au verificat 259 vehicule de transport marfă, din care 187 cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone, şi s-au cântărit 150 vehicule,  aplicându-se un număr de 33 amenzi în valoare totală de 89.700 lei, majoritatea fiind pentru nerespectarea timpilor de conducere şi de odihnă şi pentru nedeţinerea la bordul autovehiculelor a documentelor specifice tipului de transport efectuat.