Foarte puțini români cunosc faptul că au posibilitatea să-și soluționaze litigiile civile printr-o procedură confidențială, rapidă, cu temen de soluționare de cel mult 6 luni, cu costuri reduse și ușor de parcurs, iar la sfârșit pot să obțină o hotărâre care este definitivă și obligatorie, cu nimic mai prejos decât o hotărâre judecătorească.

Toate aceste aspecte și multe altele au fost dezbătute joi, 11 iunie 2015, în cadrul seminarului ”Arbitrajul – instituție modernă, altenativă la instanța de judecată”, organizat la Târgoviște de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

La seminar au participat arbitri, reprezentanții unor instituții locale și centrale, judecători, avocați, consilieri juridici, experți contabili, paracticieni în insolvență și oameni de afaceri.

Invitații de onoare, Marius Pantea – Directorul General al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc, Oprea Alexandru – administratorul public al Județului Dâmbovița, Ivan – Vasile Ivanoff – secretarul Consiliului Județean Dâmbovița, au apreciat inițiativa și au supus atenției o serie de aspecte de interes pe linia colaborării dintre tribunalul de arbitraj și autoritățile publice  care potrivit Codului de procedură civilă ”au facutaltea de a încheia convenții arbitrale numai dacă sunt autorizate de lege sau prin convențiile internaționale la care România este parte”.

În plen au fost prezentat lucrări privind : ”Arbitrajul – alternativă la instanţa de judecată” – Sîrbu Gabriela–Cristina,  ”Scurtă istorie a arbitrajului” – Lefort Elena –Carmen, ”Convenția arbitrală –element central al arbitrajului” – Vlaicu Rodica, ”Expertiza contabilă în cadrul procedurii arbitrale” – Anghel Gabriela, ”Arbitraj și mediere” – Ionescu Anca, ”Hotărârea arbitrală – hotărâre definitivă și obligatorie”  – Turcu Elena.

Evenimentul s-a încheiat cu Festivitatea de primire în profesie și de depunere a jurâmântului de către o nouă serie de arbitri.

La încheierea acțiunii, Rodica  Vlaicu – președinta Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat ne-a declarat ”Seminarul de astăzi  a adus în atenția celor prezenți  problematica arbitrajului și în special a celui instituționalizat. Fiind o temă generoasă <<Arbitrajul – instituție modernă, alternativă la instanța de judecată>>, ne-am permis să facem o incursiune prin ceea ce înseamă arbitrajul, începând cu noțiunile generale, istoria arbitrajului și până la lucruri aplicate cu ar fi nuanțările actualului cod de procedură civilă în ceea ce privește convenția arbitrală, probele, încuviințarea acrodurilor de mediere în cadrul procedurii arbitrale și terminând cu hotărârea arbitrală și efectele acesteia”, Cea în cauză a completat ” Acțiunea de astăzi deschide seria acțiunilor de pregătire continuă a personalului tribunalului nostru. Vor urma noi activități la care ne dorim sa fie prezenți specialiști din domenii care interferează cu arbitrajul”.

 

Pentru cei care nu sunt la curent, la Târgoviște anul trecut și-a deschis porțile Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, instituție jurisdicțională cu caracter privat,  care oferă cetățenului implicat într-un litigiu o procedură flexibilă, ușor de parcurs, rapiditate în soluționarea cauzelor, confidențialitate și costuri mai mici decât la instanța de judecată.

Tribunalul de arbitraj menționat este abilitat să judece cauze civile, inclusiv latura civilă din cauzele penale și are competență pe întreg teritorul României.

Procedura arbitrală scutește timp, bani și protejează imaginea celor care înțeleg să-și soluționeze disputele pe această cale.

 


Te-ar putea interesa și: