Cum îți înființezi un SRL?

În 2024, procesul de înființare a unei firme de tip SRL continuă să fie asociat cu un nivel semnificativ de birocrație. De aceea, mulți antreprenori la început de drum optează să se bazeze pe experiența specialiștilor în domeniu pentru a naviga prin aceste proceduri complexe.

Înainte de a depune dosarul cu actele necesare pentru înființarea unei firme de tip SRL, trebuie să parcurgi câteva etape esențiale.

Actele necesare pentru înființare SRL

Codurile CAEN

Unul dintre pașii esențiali în înființarea unei firme de tip SRL este clasificarea obiectului de activitate în funcție de codul CAEN.

Este important să planifici încă de la început activitatea principală a firmei tale, precum și domeniile secundare care ar putea fi incluse, pentru a evita reluarea procedurilor și  birocrația suplimentară.

Numele firmei

Stabilirea denumirii firmei este un pas esențial în procesul de înființare a unei SRL. Această titulatură va fi prezentă pe toate documentele oficiale și trebuie să fie unică, pentru a evita orice confuzie sau probleme ulterioare.

În contextul înființării unui SRL, un pas esențial este depunerea unei cereri pentru verificarea disponibilității și rezervarea denumirii firmei originale. Acest proces implică completarea unui formular care include trei opțiuni de denumiri în ordinea preferințelor, precum și solicitarea de verificare și rezervare a emblemei, în cazul în care este necesar.

firmă
SURSA FOTO: Dreamstime

Sediul social

Este esențial să stabilești un sediu social pentru înființarea societății tale, indiferent de dimensiunea afacerii. Acesta va fi menționat în toate documentele oficiale și va fi adresa la care vor fi trimise toate comunicările din partea autorităților statului sau altor entități.

Actul constitutiv

Actul constitutiv este unul dintre cele mai importante documente necesare pentru înființarea unei SRL. Acesta servește drept dovadă a înființării societății și stabilește regulile de organizare și funcționare a acesteia.

Având în vedere caracterul său restrictiv, cu o formă și un conținut bine definite, este recomandabil să soliciți ajutorul specialiștilor în domeniu pentru întocmirea actului constitutiv. Un document constitutiv incorect sau incomplet ar putea genera dificultăți și probleme ulterioare.

ONRC arată documentele necesare pentru un SRL

Pe lângă documentele de mai sus, vei avea nevoie de:

 • Cererea de înregistrare (original)
 • Anexa privind înregistrarea fiscală
 • Anexa privind investiţia străină (dacă se aplică)
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte)
 • Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original (dacă este cazul)
 • Declaraţia pe propria răspundere tradusă de un traducător autorizat (dacă este cazul)
 • Informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal (obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original
 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice
 • Dovezile privind plata tarifului legal

Documentele care nu sunt obligatorii

Există o serie de documente care nu sunt obligatorii. Ele trebuie introduse în dosarul de înființare a firmei doar dacă este cazul. Este vorba despre:

 • Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată)
 • Avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (original)
 • Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată)
 • Dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege, respectiv dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate (în original sau copie certificată)
 • Dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original)

După ce dosarul este verificat și actele depuse sunt validate, poți obține de la Registrul Comerțului următoarele documente:

 • Certificatul de Înregistrare a firmei
 • Hotărârea Tribunalului Judecătoresc de pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului și Certificatul Constatator