Acesta a menţionat că, în prezent, în România sunt înregistraţi aproximativ 31.000 – 32.000 de transportatori.
'Principalele probleme cu care se confruntă transportatorii sunt legate de fiscalitate, de infrastructură, precum şi de concurenţa neloială în acest domeniu', a menţionat Florinel Andrei.

La rândul său, Cristian Bişa, administrator BMT (Manager Anticriză) a subliniat că, printre problemele majore cu care se confruntă transportatorii, se numără gradul redus de acoperire a capacităţii de transport, controlul slab al cash-flow-ului şi abilităţile limitate de management pentru a face faţă problemelor actuale ale mediului economic şi sectorului de transporturi.

'Influenţa negativă este dată atât de sectorul clienţilor, cât şi de modul propriu de a se raporta la situaţia pieţei. Deci, managementul face legătura între cerere şi livrarea serviciului într-un context cât mai profitabil pentru companie. Există o tendinţă de a targeta pieţele externe, de a veni cu servicii noi pentru clienţii deja existenţi sau de a veni cu servicii către clienţi nou identificaţi în alte zone geografice decât România. Totodată, există o preocupare destul de evidentă în privinţa optimizării la nivel logistic, operaţional şi financiar din partea operatorilor', a mai spus Cristian Bişa.

Potrivit unui studiu realizat de ARTRI în colaborare cu Manager Anticriză, la care au participat 250 de companii de transport, dezvoltarea infrastructurii rutiere ar putea susţine acţiunile operatorilor de creştere a vânzărilor, contrabalansând scăderea cererii şi preţul combustibilului.

Întrebaţi care este oportunitatea majoră a acestui sector, 66% dintre respondenţi au menţionat dezvoltarea infrastructurii. În ceea ce priveşte principalele bariere în dezvoltarea pieţei, 70% dintre respondenţi au precizat reducerea cererii clienţilor.

Potrivit aceluiaşi studiu, 36% dintre respondenţi au apreciat că ponderea pieţei negre în totalul pieţei la nivel naţional, pentru anul 2014, se situează între 10 şi 30%. În schimb, 37% dintre respondenţi nu au putut face o estimare a ponderii acestei pieţe. Mai mult de două treimi (72%) dintre operatorii chestionaţi consideră că sectorul este influenţat în special de creşterea preţului combustibililor.

ARTRI este asociaţia naţională garantă pentru Convenţia TIR în România încă din 1965. Tot de atunci, ARTRI este membră activă a Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere (IRU), Geneva.

ARTRI este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, constituită într-o organizaţie profesională de interes comunitar, neguvernamentală şi independentă.

SURSA: Agerpres