Raportul ASFC arată că celelalte 15.300 de cazuri înscrise în inventarul „cazurilor de tratat” vizează persoane pe care Agenţia le poate localiza şi care sunt în aşteptare, adesea vreme de mai mulţi ani, de a fi expulzaţi.

Acumularea de măsuri de expulzare executorii

„Acumularea de măsuri de expulzare executorii este o problemă ce durează în cadrul ASFC. Majoritatea măsurilor erau executorii de mulţi ani şi vizau inclusiv infractori şi solicitanţi de azil respinşi”, este scris în raport.

Textul denunţă eforturi ale Agenţiei „frânate de calitatea precară a datelor”, precum şi de „deficienţe în schimbul de informaţii” cu Ministerul Imigraţiei, Refugiaţilor şi Cetăţeniei.

În momentul auditului, Canada a suspendat expulzările spre 15 ţări, printre care Afganistan, Republica Democrată Congo, Haiti şi Irak.

Canada a primit un număr crescut de cereri de azil în timpul ultimilor ani: în jur de 50.000 în 2017, 55.000 în 2018 şi 64.000 în 2019.