Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a aprobat Ordinul pentru aprobarea Programului anual privind defalcarea pe trimestre şi consilii judeţene a sumelor alocate pe anul 2020 pentru elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren.

Suma de de 742.840 lei, alocată pentru finanţarea programului este distribuită astfel:

Brăila – 144.540 lei

Dâmboviţa – 120.000 lei

Gorj – 83.300 lei

Mehedinţi – 75.000 lei

Suceava – 50.000 lei

Teleorman – 270.000 lei

Pentru anul 2020, în vederea fundamentării alocării fondurilor de la bugetul de stat, MLPDA a solicitat tuturor Consiliilor Judeţene să transmită adrese de solicitare de finanţare privind elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren. În urma acestui demers, au fost primite solicitări de la şase Consilii Judeţene, menţionate mai sus.

Pentru finanţarea programului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2020, MLPDA a prevăzut la capitolul 70.01 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, suma de 3.000.000 lei.