"Inspecţia Muncii a desfăşurat, între 11 şi 29 iunie, actiuni de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale referitoare la măsurile asigurate de către angajatori pentru protecţia lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme. Au fost controlaţi 597 angajatori şi s-au aplicat 268 sancţiuni contravenţionale dintre care 254 avertismente şi 14 amenzi în cuantum de 69.000 lei", a precizat inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, Inspecţia Muncii.

În total au fost constatate 282 deficienţe şi au fost dispuse 320 de măsuri pentru remedierea acestora.

Inspectorii de muncă au sancţionat angajatorii care nu au luat măsuri pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă. De asemenea, pe cei care n-au respectat măsurile minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă şi pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor: reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, asigurarea apei minerale, asigurarea de duşuri.

Verificările au vizat şi măsurile luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme: examen medical, stipularea în fişele de aptitudini ale lucrătorilor dacă au sau nu contraindicaţii legate de temperaturi extreme, măsuri de prim-ajutor sau de transport a persoanelor afectate.

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va continua acţiunile de control în perioadele în care se semnalează temperaturi extreme şi, totodată, va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse.