Astfel, APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii plăţilor aferente Măsurilor 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zonă montană” şi 214 „Plăţi de agro-mediu”, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.
Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu BRD Groupe Societe Generale şi cu CEC Bank SA. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care se confirmă că Beneficiarul a depus Cererea de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală în Campania 2011 şi că, până la data emiterii Adeverinţei, au fost efectuate controalele şi verificările administrative asupra Cererii de plată depuse de potenţialul beneficiar, conform reglementărilor legale în vigoare.
De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plata la data emiterii Adeverinţei pentru Măsurile de dezvoltare rurală cuprinse în Axa II din cadrul PNDR 2007-2013, că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
FGCR garantează 80% din valoarea creditului
Valoarea creditului este de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA garantează 80% din valoarea creditelor acordate de banca creditoare în baza convenţiilor încheiate.
Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe/acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care creditorul le poate solicita din partea beneficiarului (fermierului).
“Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale”, atrag atenţia reprezentanţii APIA.
Agenţia a încheiat astfel de convenţii şi pentru campanile din 2009 şi 2010, iar opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.