Înfiinţarea Bursei lemnului este una dintre temele importante aflate în atenția Guvernului. Ideea acestei noi instituții se regăsește în PNRR, document publicat vineri. Tot aici se face referire și la reforma administrativă a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

În document există un capitol intitulat „Împădurim România şi protejăm biodiversitate”. Aici se prevăd limitări ale tăierilor ilegale, printr-un management forestier sustenabil şi transparent.

În acest sens, se au în vedere: ameliorarea practicilor de exploatare forestieră prin investiţii în tehnologii prietenoase cu mediul; mijloace digitale de supraveghere şi control a activităţilor ilegale din păduri, în special a tăierilor ilegale de arbori; investiţii în depozite şi facilităţi de sortare primară pentru valorificarea superioară a lemnului, inclusiv prin tranziţia de la sistemul de vânzare „pe picior” la vânzarea din depozite.

Ce prevede documentul Guvernului

Totodată se face referire și la organizarea Bursei lemnului sau la reforma sistemului de administrare a pădurilor de stat prin modernizarea şi digitalizarea Romsilva.

Împădurirea României prin plantarea de păduri noi şi perdele forestiere şi agrosilvice reprezintă un plan pentru perioada următoare, şi care vizează înfiinţarea de pepiniere publice şi private de puieţi. Se mai ia în calcul și împădurirea terenurilor pretabile şi înfiinţarea de perdele forestiere în zone cu interes ecologic.

În ceea ce priveşte biodiversitatea şi protejarea acesteia, noul PNRR prevede menţinerea şi creşterea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitelor. Acesta se va face prin dezvoltarea de canale ecologice, reconstrucţii ecologice ale habitatelor şi conservarea speciilor, crearea Reţelei naţionale de arii naturale urbane şi reconstrucţia habitatelor de pajişti în ariile naturale protejate.

Autorităţile au în vedere şi crearea unui management durabil în gestionarea faunei de interes cinegetic şi eradicarea pestei porcine africane în fondul cinegetic naţional.

PNRR fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii

Bugetul iniţial de negociere pentru capitolul dedicat domeniului forestier este de 1,5 miliarde de euro.

Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă al României este documentul strategic care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii la nivel naţional pentru instituirea Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Mecanismul este gândit pe şase piloni, şi anume: Tranziţie verde; Transformare digitală; Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice; Coeziune socială şi teritorială; Sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională, în scopul, printre altele, al creşterii nivelului de pregătire pentru situaţii de criză şi a capacităţii de reacţie la criză; Politici pentru generaţia următoare, copii şi tineret, cum ar fi educaţia şi competenţele.

România trebuie să transmită oficial planul de redresare şi rezilienţă, până la 30 aprilie, printr-un singur document integrat, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă.