ANAF a impus noi reguli în ceea ce privește depunerea Declarației unice. În acest context, unii pensionari au obligația de a depune declarație unică până final de mai. Este vorba despre cei care au primit indemnizații de ajutor în pandemie și nu numai.

Astfel, pensionarii car au obținut pe lângă pensie venituri din activități independente sau venituri din chirii, din agricultură, sivicultură sau piscicultură, sunt obligați să depună declarația unică.

Este obligatoriu până pe 25 mai! Ce trebuie să faci

Menționăm că, în anul 2021, persoanele fizice au putut încasa trei tipuri diferite de indemnizații de ajutor în pandemie.

Mai exact, este vorba despre indemnizația pentru activitate întreruptă, ce a putut fi cerută și încasată pentru perioada ianuarie – iunie 2021, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 30/2020.

De asemenea, indemnizația pentru activitate/venituri reduse, ce a putut fi cerută și încasată pentru perioada ianuarie – decembrie 2021, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 132/2020;

În fine, indemnizația pentru activitate întreruptă, ce a putut fi cerută și încasată pentru perioada octombrie – decembrie 2021, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 111/2021.

Cine mai este vizat de Declarația unică?

Potrivit ANAF, declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Pensionarii mai datorează și contribuții la sănătate, dacă veniturile obținute pe lângă pensie depășesc într-un an 12 salarii minime brute. În cazul veniturile obținute din proprietate intelectuală nu se datorează CASS.

De menționat și că Declaraţia Unică va trebui depusă şi de către persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală.

Cum poate fi depusă Declarația unică?

ANAF recomandă ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, formularul poate fi depus şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).