Este vorba despre declarația unică, act pe care românii trebuie să-l depună până pe 31 iulie.

Sunt obligate să depună această declarație persoanele care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România și din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

De asemenea, declarația mai poate fi depusă și de persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice trebuie să declare impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018, declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019 sau a declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia unică se poate depune online, prin poştă sau se poate depune direct la ghișeul ANAF.