Modificări semnificative (față de proiectul din martie 2012 care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013) apar la capitolul "IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT".

Astfel, noua grilă de impozitare prevede reducerea cu un leu pe 200 cm3 sau fracţiune din aceasta în cazul Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv. Pentru acestea, impozitul este de 8 Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta. Acesta este și nivelul practicat până acum.

Posesorii de Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv vor plăti 18 Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta față de 21 lei cât era prevăzut anterior. Acesta este și nivelul practicat până acum.

Posesorii de sutoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv vor plăti 72 de lei față de 84 de lei și față de 36 de lei cât plăteau până acum, iar cei care dețin autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv vor plăti 144 de Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta față de 167 de lei și față de nivelul de 72 de lei cât plăteau până acum.

Posesorii de autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 vor trebui să plătească 290 de lei față de indexarea prevăzută în martie de 337 de lei, dar mai mult decât cei 145 de lei cât plăteau până acum. 
Concluzia: Impozitele se dublează pentru cei care au mașini cu motoare de peste 2 litri. Pentru toate celelate categorii, impozitele rămân la fel.
COMPARAȚIE: Proiectul ACTUAL față de nivelul PRECEDENT de indexare și față de nivelul actual al impozitelor