Conform Agerpres, „ANRM a supus spre aprobare Guvernului României acordul petrolier încheiat cu Clara Petroleum Ltd. pentru perimetrul Tulca, în condiţiile în care această societate trebuia descalificată întrucât nu îndeplinea condiţia de a obţine un punctaj mai mare de 50% din punctajul maxim. Au fost constatate diferenţe între punctajele acordate de membrii Comisiei de evaluare şi negociere şi punctajele menţionate în procesele verbale de evaluare a ofertelor, aprobate de preşedintele ANRM. Punctajele acordate de fiecare membru nu s-au realizat în mod unitar, existând diferenţe semnificative între aceştia, aspect datorat lipsei unei proceduri interne detaliate de evaluare, aceasta fiind elaborată la nivel general”, se arată în document. 

De asemenea, au fost identificate diferenţe la evaluarea programelor de transfer de tehnologie şi de perfecţionare a personalului între membrii comisiei, nefiind evaluate sumele totale alocate de participanţi pe durata acordului petrolier (30 de ani), ci sumele alocate anual, în condiţiile în care oferta a precizat efectuarea unor astfel de cheltuieli doar pentru perioada de explorare (5-7 ani). 

'Din analiza lucrărilor propuse în cadrul programelor minime de lucrări de către operatorii economici, care au participat la apelul public de ofertă, s-au constatat diferenţe între valoarea lucrărilor propuse, cu impact în acordarea unor punctaje mai mari. ANRM nu a procedat la descalificarea unor participanţi la apelul public de ofertă, în condiţiile în care documentele prezentate de aceştia fie erau incomplete, fie nu îndeplineau condiţiile legale privind perioada de utilizare. ANRM nu a stabilit condiţii pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru evaluarea criteriilor referitoare la capacitatea financiară şi capacitatea tehnică, limitându-se la efectuarea unei analize comparative a ofertelor depuse în corelaţie cu programul de lucrări propus', menţionează sursa citată.