Evoluţia a fost determinată de liberalizarea totală a pieţei interne de gaze naturale pentru clienţii noncasnici la data de 1 ianuarie 2015. 

Pe de altă parte, în cursul anului 2015 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 3.625 de petiţii, formulate de către persoane fizice şi juridice beneficiare/solicitante a serviciilor prestate de către operatorii economici din sectoarele energiei electrice şi gazelor naturale. 

În urma controalelor, au fost aplicate amenzi de peste 40,15 milioane de lei, fiind întocmite 828 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 11 pentru persoane fizice şi 817 pentru agenţii economici. Concomitent cu măsurile contravenţionale, au fost făcute propuneri pentru aplicarea de măsuri complementare pentru suspendarea unor categorii de activităţi la 8 agenţi economici. 

Volumul tranzacţiilor cu energie electrică derulate pe piaţa concurenţială a crescut cu 34,5% comparativ cu cel realizat în anul 2014. Tariful mediu de transport a scăzut cu 6,8%, începând cu 1 iulie 2015, faţă de tariful aprobat pentru perioada tarifară 1 iulie 2014 – 30 iunie 2015. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice au scăzut (variaţie de – 11,35% la înaltă tensiune, – 11,90% la medie tensiune, – 12,84 % la joasă tensiune). 

Până la 31 decembrie 2015, ANRE a acreditat capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată totală de 4.662 de MW. Din total, 2.931 de MW sunt turbine eoliene, 1.296 ? panouri fotovoltaice şi 106,5 MW ? biomasă, biogaz şi gaz de fermentare a deşeurilor 

Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate în reţele de producătorii dispecerizabili şi nedispecerizabili conform rezultatelor procesului de realizare a etichetei naţionale de energie electrică a fost următoarea: hidro – 27,36%, cărbune – 26,89%, nuclear -17,83%, gaz – 13,68%, eolian – 11,03%, solar – 2,34%, biomasă – 0,72%, păcură – 0,06%, menţionează ANRE. 

"Pentru anul 2016, obiectivul general al ANRE este de a-şi îmbunătăţi continuu activitatea de reglementare privind utilizarea la maximum a resurselor umane de care dispune, în vederea dezvoltării unui cadru modern de reglementare, unitar şi simplu de aplicat pentru toţi participanţii la piaţă, de la micul consumator casnic, până la marile corporaţii active în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale. Pentru perioada 2017-2018, activitatea de reglementare a ANRE se va concentra asupra: stabilirii tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie gaze naturale pentru a patra perioadă de reglementare; revizuirii de reglementări în vederea îmbunătăţirii performanţelor pieţelor cu amănuntul de energie electrică şi gaze naturale; revizuirii regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale şi a metodologiei de calcul a consumului tehnologic al sistemului de distribuţie a gazelor naturale; modificării şi completării Codului reţelei pentru sistemul naţional de transport gaze naturale; implementării prevederilor codurilor europene de reţele', precizează ANRE. 

AGERPRES