Totuși, față de anul anterior, se constată o îmbunătățire cu 6% a valorii indicatorului SAIDI, adică numărul de minute de întreruperi neplanificate (pene de curent) pe an per client. În 2012, SAIDI a avut o valoare medie de 629 de minute, potrivit Raportului ANRE privind realizarea indicatorilor de performanță pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice și starea tehnică a rețelelor electrice în 2016.

La nivel de țară, cele mai puține întreruperi sunt în cazul distribuitorului E-Distribuție Muntenia, cu 172 de minute per consumator, urmat de E-Distribuție Dobrogea — 217 minute, SDEE Muntenia Nord — 240 de minute, E-Distribuție Banat — 245 de minute, SDEE Transilvania Nord și SDEE Transilvania Sud — câte 298 de minute, Distribuție Oltenia — 330 de minute, Delgaz Grid — cu 438 de minute.

Un alt indicator important privind continuitatea serviciului de alimentare cu energie electrică îl reprezintă SAIFI pentru întreruperi neplanificate, respectiv numărul de întreruperi per client. Anul trecut, indicatorul a avut o valoare medie pe țară de 3,83 întreruperi/client, cu 9% mai scăzută decât în 2015. În 2012, SAIFI a fost de 5,5 întreruperi.

De data aceasta, ordinea distribuitorilor este diferită. Pe primul loc este SDEE Transilvania Sud, cu 1,66 întreruperi, Distribuție Oltenia — 2,69 întreruperi, Delgaz Grid — 3,29, E-Distribuție Muntenia — 3,46, E-Distribuție Banat — 3,84, E-Distribuție Dobrogea — 5,13, SDEE Transilvania Nord — 5,69 și SDEE Muntenia Nord — cu 6,03 întreruperi per client.

"Referitor la starea rețelelor electrice, atât ale operatorului de transport al energiei electrice, cât și ale operatorilor de distribuție, se constată că o mare parte a instalațiilor aflate în prezent în funcțiune au durata de funcționare îndelungată, preponderent mai mare de 35 de ani. Se poate constată că doar o mică parte din totalul capacităților energetice aflate în gestiunea operatorilor de rețea a fost reabilitată sau modernizată", spun reprezentanții ANRE în concluziile raportului.

Astfel, ANRE recomandă operatorilor de rețea aplicarea unor programe consistente de retehnologizare și modernizare a instalațiilor existente. De asemenea, ANRE a solicitat operatorilor de rețea intensificarea și eficientizarea activităților de mentenanță pentru menținerea instalațiilor electrice în parametrii de funcționare nominali și realizarea unei monitorizări și evaluări adecvate a stării rețelelor.

Începând cu anul 2017, prin standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, devine obligatorie extinderea monitorizării calității energiei electrice în cel puțin 25% din stațiile de transformare deținute de operator de distribuție concesionar, amintesc reprezentanții autorității.

"Din cauza numărului ridicat de depășiri înregistrate, ANRE solicită desfășurarea de investigații pentru depistarea și eliminarea cauzelor acestora, precum și implementarea unui management orientat spre îmbunătățirea acestor indicatori de calitate. Având în vedere faptul că aceste perturbații în rețea pot fi cauzate de utilizatori, operatorii de rețea trebuie să se asigure că la racordarea la rețea a utilizatorilor noi, aceștia au luat toate măsurile pentru limitarea perturbațiilor", potrivit documentului citat.