Comitetul de Reglementare al Autorităţii  Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat, în şedinţa din 22.10.2014, Ordinul ANRE nr. 105/2014 de aprobare a  Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final.

Documentul reprezintă o îmbunătăţire a  Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 88/2009, cu modificările și completările ulterioare și a fost elaborat în scopul armonizării regulilor de schimbare a furnizorului aplicate în România cu legislaţia Uniunii Europene, în special cu prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Dintre principalele modificări aduse în favoarea consumatorilor de Ordinul ANRE nr. 105/2014 față de vechea procedură menționăm:
·    posibilitatea schimbării furnizorului în orice zi calendaristică
·    scurtarea procesului de schimbare a furnizorului, creându-se condiţiile de încadrare în termenul de 21 de zile impus de Directiva 72/2009/CE pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum
·    dreptul clientului final de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale
·    eliminarea posibilității suspendării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică.
·    prevederea explicită a faptului că procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea etapelor specifice

De asemenea, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat Ordinul ANRE nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către  furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale şi  Ordinul ANRE nr. 107/2014  pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate.