Potrivit unui comunicat transmis de Transelectrica, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat prorogarea cu o lună, până la 1 februarie 2021, a termenului privind trecerea la intervalul de decontare de 15 minute pe bursa de energie.

Având în vedere complexitatea acţiunilor şi proceselor pregătitoare pentru trecerea la intervalul de decontare (ID) de 15 minute, nevoia de finalizare a tuturor testelor funcţionale şi nevoia de a obţine o validare funcţională şi organizatorică din partea tuturor participanţilor la piaţă, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat vineri, 16 decembrie 2020, prin Ordinul ANRE nr. 230/2020, solicitarea formulată de CNTEE Transelectrica de prorogare până la data de 01.02.2021 a termenului prevăzut în Ordinul 63/2020, se arată în comunicat.

„Astfel, luna ianuarie a anului următor o vom dedica în întregime testelor şi corecţiilor necesare, precum şi diseminării rezultatelor acestora către toate părţile implicate în aplicarea trecerii la decontarea la 15 minute. În contextul procesului de pregătire a trecerii la intervalul de decontare (ID) de 15 minute în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 63/2020, informăm toţi participanţii la piaţă că CNTEE Transelectrica SA derulează în prezent mai multe acţiuni tehnice şi organizatorice”, spun reprezentanţii operatorului de transport şi sistem.

Care sunt acțiunile vizate

Totodată, conform sursei citate, printre acţiuni se află actualizarea şi modificarea aplicaţiilor sistemului informatic al Pieţei de Echilibrare pentru adaptarea acestora la noul interval de decontare. În acest context, a fost iniţiat un proces de testare a funcţionalităţilor acestor aplicaţii, în vederea verificării şi validării modulelor aferente administrării Pieţei de Echilibrare, alocării de capacitate transfrontalieră şi administrării licitaţiilor pentru serviciile tehnologice de sistem. Toate aceste dezvoltări şi modificări din cadrul sistemului informatic au un impact semnificativ, atât din punct de vedere comercial, cât şi operaţional, ele asigurând operarea corespunzătoare a pieţelor de energie administrate de către CNTEE Transelectrica SA şi siguranţa în funcţionare a SEN.

În același timp, se va realiza implementarea de noi funcţionalităţi în cadrul sistemului informatic al Pieţei de Echilibrare, cum ar fi funcţii de schimb electronic de fişiere (de tip „web service”) sau alarme suplimentare în cazul dispoziţiilor de dispecer, funcţionalităţi care au fost solicitate de către o parte dintre participanţii la piaţă.

De asemenea, se are în vedere derularea, împreună cu Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM S.A., a unor întâlniri cu operatorul de piaţă şi cu cel de sistem din Ungaria, în vederea introducerii în cadrul Pieţei Intrazilnice Cuplate (SIDC) a produselor cu rezoluţie de 15 minute pe graniţa România – Ungaria.

Sursa citată mai precizează că vor fi derulate totodată și teste pentru schimbul de fişiere dintre sistemul informatic al Pieţei de Echilibrare şi sistemul de conducere prin dispecer EMS – SCADA.