Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2022-2031 (PDRET 2022-2031), elaborat de Transelectrica a fost adoptat în cadrul ședinței Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, care a avut loc miercuri, pe data de 2 noiembrie 2022.

Se vor face investiții uriașe

Valoarea totală a planului de investiții pentru perioada 2022-2031 este de cca. 7,1 miliarde lei, din care 29% din valoarea totală a investițiilor planificate în perioadă este alocată lucrărilor de investiții care au ca scop retehnologizarea rețelelor electrice de transport (RET) existente, 26% este alocată lucrărilor de investiții care au ca scop integrarea producției din surse regenerabile și din alte centrale noi, iar 30% pentru lucrări care au ca finalitate creșterea capacității de interconexiune.

Planul de dezvoltare integrează proiectele de interes comun care contribuie la implementarea priorităţilor strategice ale Uniunii Europene privind infrastructura energetică transeuropeană, mai exact „Black Sea Corridor”, „Mid Continental East Corridor” și “North CSE Corridor”, cu termene de punere în funcțiune estimate în perioada 2025-2030 și proiecte de interconexiune, care urmăresc atingerea obiectivului privind gradul de interconectare de 15% până în anul 2030, stabilit la nivelul Comisiei Europene.

Care sunt obiectivele?

În perioada 2023 – 2025 sunt prevăzute puneri în funcțiune ale unor lucrări de investiții care vor asigura creșterea capacității de transport al energiei electrice și a siguranței alimentării pentru satisfacerea cererii de consum de energie electrică la nivelul indicatorilor de calitate prevăzuți de standardul de performanță al serviciului de transport energie electrică.

Astfel, până în anul 2025 este prevăzută finalizarea următoarelor obiective: LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu inclusiv stație nouă de 400 kV la Stâlpu, extinderea stației Brazi Vest și realizarea stației de 400 kV Teleajen, mărirea capacității de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele, mărirea capacității de transport tronson LEA 400 kV București Sud – Pelicanu, LEA 400 kV d.c. (1c.e.) Gutinaș – Smârdan, LEA 400 kV Porţile de Fier – Reşiţa inclusiv stația de 400 kV Reșița.

Prin realizarea acestor obiective se fac paşi importanţi în vederea evacuării a cel puţin 7000 MW din surse regenerabile cu ajutorul rețelei naționale de transport, astfel îndeplinindu-se obiectivul strategic asumat de România prin PNIESC pentru anul 2030.

În perioada 2018 – 2022, Transelectrica a realizat investiții în valoare de 1,1 miliarde lei, cele mai importante obiective fiind: LEA Cernavodă – Stâlpu cu racord în stația Gura Ialomiței și retehnologizarea stațiilor de 220 kV și 400 kV Oțelarie Hunedoara, Domnești, Munteni, Craiova Nord, Bacău Sud și Roman Nord.