"Ca urmare a petiţiilor înregistrate la ANRE cu privire la modalitatea de facturare a serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale realizată de operatorul economic GDF Suez Energy pentru clienţii finali de tip B1, ANRE a efectuat o acţiune de control de tip verificare la această companie. În urma acţiunii de control, ANRE a constatat că, pentru o parte din clienţii finali de tip B1, furnizorul de gaze naturale a implementat un proiect nou intitulat 'Transmitere 3 facturi simultan", adus la cunoştinţa ANRE dar care nu a fost aprobat/avizat de Autoritate", se arată în document. 

Ca atare, furnizorul de gaze naturale a fost sancţionat cu amendă în cuantum total de 200.000 lei. 

Totodată, ANRE a dispus furnizorului de gaze să factureze lunar contravaloarea serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor din domeniul gazelor naturale, şi să nu mai aplice clienţilor finali Metodologia 'Transmitere 3 facturi simultan'.

AGERPRES