Potrivit proiectului, bugetul pe anul 2017 al ANI prevede cheltuieli curente în valoare de 19,69 milioane lei (în scădere cu 23,53% faţă de execuţia preliminată pentru 2016), din care 9,69 milioane lei pentru cheltuieli de personal (în creştere cu 0,37% faţă 2016) şi 10 milioane lei pentru bunuri şi servicii (scădere de 37,87%).

Pe termen mediu, ANI îşi propune operaţionalizarea deplină a sistemului de verificare a existenţei unui conflict de interese în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice – sistemul PREVENT, dar şi dezvoltarea de noi instrumente de prevenire a incidentelor de integritate şi creşterea gradului de educaţie, inclusiv prin promovarea conceptului de integritate în mediul universitar, în ceea ce priveşte regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese precum şi obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese. Agerpres