Astfel, etapa de testare şi evaluare se va desfăşura în perioada 1 august 2011 – 8 august 2011. Propunerile şi observaţiile angajatorilor pot fi transmise în acest interval, pe adresa de e-mail: [email protected] Potrivit Inspecţiei Muncii, versiunea de evaluare a aplicaţiei Revisal permite preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate. În plus, permite adăugarea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate cu prevederile HG 500/2011, precum şi validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor publicate anterior pe site-ul Inspecţiei Muncii.
Până la momentul publicării versiunii finale a noii aplicaţii Revisal, transmiterea registrului în format electronic către inspectoratul teritorial de muncă se va realiza utilizând versiunea curentă a aplicaţiei Revisal.
Amenzi de până la 20.000 lei pentru nereguli în completarea registrului
Potrivit noilor reglementări legale, începând cu 30 iunie 2011, Registrul general de evidenţă a salariaţilor a rămas singurul instrument de stocare a datelor legate de angajaţii din România. Astfel, în acest moment, singura bază de date despre angajaţii din România este acest registru – REVISAL, iar modul de întocmire şi completare a acestuia a fost stabilit prin HG 500/2011, prin care s-au instituit şi amenzi contravenţionale ce pot ajunge până la 20.000 lei.
Potrivit reglementărilor, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. A fost instituită și obligativitatea de a completa registrul în ordinea angajării, prin înscrierea mai multor elemente.
În primul rând, trebuie cuprinse elementele de identificare a tuturor salariaţilor: nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie şi ţara de provenienţă. Apoi se trec data angajării, funcţia/ocupaţia, tipul contractului individual de muncă, durata normală a timpului de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului, data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.
Firma este obligată ca la angajarea fiecărui salariat să înregistreze datele în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.