Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) doreşte să crească numărul de cifre din componenţa numerelor naţionale scurte, astfel încât acestea să fie compuse din 4 sau 5 cifre, de forma 19vx(y).

Pentru a da şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice posibilitatea să utilizeze numere naţionale scurte, ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie separat prin care stabileşte condiţiile de alocare şi utilizare specifice numerelor naţionale scurte pentru serviciile de interes public la nivel naţional.

Astfel, serviciile care se referă la siguranţa cetăţeanului vor fi furnizate prin intermediul numerelor de 4 cifre, în timp ce serviciile care se referă la semnalarea unor deranjamente la utilităţi publice sau la asistenţa oferită abonaţilor de către furnizori vor fi furnizate prin intermediul numerelor de 5 cifre. 

Tarifele către numere scurte pot depăşi cu cel mult 50% pe cele pentru convorbiri naţionale

Pentru a reflecta caracterul social al serviciilor furnizate prin intermediul acestui tip de numerotaţie, proiectul conţine prevederea că tarifele cu amănuntul pentru apelurile către numerele naţionale scurte de forma 19vx(y) practicate de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice pot depăşi tarifele practicate pentru apeluri naţionale dar nu cu mai mult de 50%.

Această limitare a fost impusă pentru a permite utilizatorilor să distingă între serviciile furnizate prin aceste numere şi cele furnizate prin numerele cu tarif special (de forma 09xx xxx xxx).

Proiectul propune totodată un set de prevederi tranzitorii, precum perioada de tranziţie de doi ani de la data intrării în vigoare a deciziei pentru modificarea numerelor naţionale scurte 1921, 1930, 1935, 1951, 1957, 1958 folosite în prezent de Romtelecom pentru furnizarea serviciilor de interes public la nivel naţional, perioadă care să-i permită furnizorului să implementeze numere naţionale scurte de forma 19vxy, pentru că serviciile furnizate prin numerele menţionate intră în categoria numerelor de 5 cifre.

SURSA: ANCOM