Aceste localităţi fac parte din aria teritorială a celor 37 de grupuri de acțiune locală (GAL-uri) selectate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru implementarea măsurilor de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice în cadrul proiectului LEADER 2014-2020, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.  

În localitățile pentru care nu se vor transmite observații în cursul consultării publice vor putea fi implementate măsuri de intervenție publică (construcție/modernizare de rețele) în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză.

Lista localităților supusă consultării publice

Lista supusă consultării publice a fost realizată coroborând informațiile de la operatorii de comunicații electronice privind localitățile care nu erau acoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză la data de 31 decembrie 2014, precum și de la MADR, privind localitățile unde s-au implementat măsuri de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice în exercițiul anterior, potrivit PNDR 2007-2013. 

Totuși, este posibil ca, în prezent, unele dintre localitățile care nu erau acoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză la data de 31 decembrie 2014 să beneficieze de asemenea facilități. Obiectivul ANCOM este de a stabili care dintre cele 1.148 de localități se află într-o astfel de situație.

Detalii solicitate de ANCOM

ANCOM invită operatorii de comunicații electronice, GAL-urile, autoritățile publice locale, alți agenți economici etc. să transmită, dacă dețin, informații legate de existența, în prezent, a unor rețele sau servicii în măsură să asigure viteze de transfer al datelor (download) de minim 30 Mbps, ori despre intenții de a derula investiții în acest sens în următorii 3 ani în vreuna dintre cele 1.148 de localități. ANCOM așteaptă aceste informații până la data de 10 martie 2017.