Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice

Printre cele mai importante proiecte ale anului 2018 se numără acțiunile vizând aplicarea efectivă a prevederilor legii infrastructurii, cu scopul de a reduce costurile instalării rețelelor de comunicații electronice în România. 
O prioritate pentru Autoritate în acest sens, prin efectele directe și imediate asupra industriei și utilizatorilor, este elaborarea deciziei prin care vor fi stabilite tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică.
Pe parcursul anului vor fi luate măsurile necesare pentru realizarea inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora și vor demara colaborările cu alte instituții pentru elaborarea normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe

În 2018, ANCOM va elabora și adopta poziția națională privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 26 GHz pentru sisteme de comunicații mobile de bandă largă, inclusiv pentru implementarea sistemelor de generație viitoare (5G). Această acțiune are ca obiectiv realizarea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa privind accesul la serviciile de comunicații de bandă largă până în 2020, precum și a obiectivelor „Planului de acțiuni: 5G pentru Europa” privind introducerea coordonată a serviciilor 5G în Uniune.

Totodată, Autoritatea va elabora și adopta planul de măsuri și calendarul național privind alocarea spectrului radio în banda de frecvențe 470-790 MHz și va organiza o consultare publică în vederea organizării licitațiilor pentru alocarea spectrului din banda VHF (174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) pentru servicii digitale de radiodifuziune terestră (radio digital și televiziune digitală terestră). 

Și în acest an va fi continuată campania de monitorizare pentru evaluarea situațiilor de roaming involuntar în zonele de graniță.

 

Reglementări privind serviciile de comunicaţii electronice

Până la finalul acestui an, ANCOM va revizui modelul de calculație a costurilor pentru tarifele serviciilor de terminare la punctele fixe a apelurilor. O propunere de reducere a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile a fost deja propusă spre consultare publică, ca măsură tranzitorie până la finalizarea unui nou model de calculație a costurilor, în acord cu principiile Recomandării Comisiei Europene privind tarifele de terminare. 

Pentru a crește competitivitatea accesului la rețelele de comunicații, în 2018 ANCOM va revizui piețele relevante corespunzătoare serviciilor de linii închiriate-segmente terminale și de tranzit comutat al apelurilor în rețelele publice de telefonie, va elabora decizia privind cerințele tehnice pentru interconectarea IP în cazul serviciilor de voce, și va dezvolta platforma de măsurare a calității serviciului de acces la internet Netograf.ro.

Supravegherea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor

În afară de campaniile pentru determinarea gradului de acoperire cu semnal și supravegherea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe desfășurate anual, ANCOM are în planul său de acțiuni derularea unei campanii de control pentru verificarea modului în care furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului includ în contractele încheiate cu consumatorii anumite informații. 

Reglementări privind serviciile poștale

În acest an Autoritatea va evalua necesitatea desemnării unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, în contextul în care la finalul anului va expira perioada în care Compania Naţională Poşta Română S.A. a avut această calitate. Un alt proiect dedicat acestei piețe se referă la verificarea cererii de compensare a costului net aferent anului 2017.