Agenţiile de turism revânzătoare membre ANAT îşi manifestă indignarea faţă de cei care se ocupă cu turismul „la negru” şi solicită organelor abilitate să ia măsuri pentru îndreptarea acestei situaţii. În acest sens, ANAT a înaintat o scrisoare oficială Direcţiei de Control a Ministerului Turismului.

„Agenţiile de turism sunt singurele entităţi comerciale care au dreptul să creeze şi să vândă pachete turistice. Ele reprezintă unităţi comerciale care oferă şi vând servicii turistice asigurate de prestatorii direcţi – hoteluri, restaurante, unităţi de transport, de tratament etc – în baza unor contracte sau convenţii”, scrie ANAT într-un comunicat de presă în care îşi exprimă dezacordul faţă de turismul „la negru”.

Profesorii şi preoţii, vizaţi de ANAT

Din păcate, există alte entităţi comerciale care efectuează activităţi specifice agenţiilor de turism fără a avea licenţă. Este ca şi cum cineva s-ar pretinde avocat sau medic fără să aibă studii, scrie ANAT. Printre cei identificaţi de ANAT ca făcând turism „la negru” se numără profesori, proprietari de autocare şi microbuze, preoţi (pelerinaje) şi agenţii de voiaj.

Propuneri ANAT

ANAT solicită norme legislative care să prevadă sancţiuni pentru cei ce organizează tururi fără a deţine o licenţă de turism. O propunere în acest sens este obligativitatea prezentării la graniţă a unei copii de pe licenţă, alături de atestatul de ghid al însoţitorului, copii ale contractelor cu agenţia parteneră sau hotelurile pentru a justifica existenţa unor servicii sigure la destinaţie.

SURSA: ANAT