Decizie extrem de important care privește ANAF-ul. Politicienii pregătesc un proiect de lege extrem de important. Firmele de recuperare a datoriilor contractelor de credit ale cetățenilor vor avea limite stricte până la care vor putea cere lichidarea datoriilor. Este proiectul semnat de peste 90 de parlamentari.

”Utilizarea excesivă a unor instrumente juridice de concentrare a puterii economice, abuzurile întâlnite în practică în desele cazuri în care debitorii sunt „împachetați” în portofolii de creanțe indiferent de starea lor financiară și de atitudinea față de datorie relevă necesitatea instituirii unor garanții legale în vederea apărării drepturilor consumatorilor atrenați, fără voia lor, în aceste operațiuni, mai ales în relația cu entități, cum sunt colectorii de creanțe, care în prezent sunt foarte sumar reglementate”, spun cei peste 90 de senatori semnarari ai modificării legii, în expunerea de motive.
”Libertatea contractuală exercitată de pe poziții de putere economică dominantă derapează ușor in abuz de putere economică, iar aceasta ajunge, deseori, sa eșueaze într-o lipsire de libertate a debitorului captiv în cadrul un unor raporturi juridice care îl leagă de creditorul dominant pe perioade mari de timp. Multiplicat la infinit, acest raport juridic de captivitate poate avea consecința risipirii energiei și a resurselor financiare necesare revigorării economlei naționale și poate determina un colaps economic și social, prln oprirea circulației banilor și reducerea la cote de avarie a consumului”, se mai spune în document.
Societățile comerciale care au ca obiect de activitate recuperarea datoriilor, cumpără la sume de nimic drepturile de creanță după care demarează măruri agresive de executare silită.
Din aceste motive, senatorii modifică OUG 50/2010 privind contractele de creditastfel încât executorii să nu poată cere sume exorbitante.
Propunerea de modificare introduce două noi articole:
Articolul 1. – După art.712 se introduc două articole noi, articolul 713 și articolul 714 cu următorul cuprins:
Art. 713 – (1) Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât ublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent.
(2) Dispozitiile alin.(l) se aplică indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanței, inclusiv în cazurile cesiunii de contract, al cesiunii de portofoliu de creanță și al subrogației.
Art. 714 – Debitorul-cedat care are calitatea de consumator se va putea elibera de datorie plătind cesionarului dublul prețului pe care acesta I-a plătit pentru a dobândi creanța, fără costuri suplimentare.
Articolul 2. – Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prezenta lege se aplica și contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.