Potrivit ANAF, în selecţia lunii noiembrie 2014 au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 21 septembrie 2014, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import soluţionate până la 27 octombrie.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel: deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 743,70 milioane lei, din care se compensează suma de 47,41 milioane lei şi se restituie suma de 696,29 milioane lei; deconturi cu compensare integrală în valoare de 75,82 milioane lei şi lista deconturilor cu compensare parţială – o sumă de 108,32 milioane lei – suma de 884,04 milioane lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 696,29 milioane lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează: tranşa I – 11 noiembrie – 260,03 milioane lei; tranşa III – 28 noiembrie – 436,26 milioane lei.